Skriv testamente nu!

Kun de mennesker, der slet ikke ejer noget af betydning, kan spare testamentet.

Ugifte samlevende

Hvis I ikke opretter testamente, vil I ikke arve hinanden.
Et testamente kan sikre, at I arver hinanden, som var I gift.

Nybagte forældre?

Et testamente kan sikre, at længstlevende
ikke skal gå fra hus og hjem.

Sammenbragte børn?

Et testamente kan sikre, at længstlevende
ikke skal gå fra hus og hjem.

Hos Fairjura tilbyder vi udarbejdelse af juridiske dokumenter til en fair pris.

Hos os er det NEMT, BILLIGT og ORDENTLIGT.

Testamente

 • Du bestemmer selv, hvordan din arv skal fordeles
 • Du kan sikre dine arvinger med særeje
 • Du kan sikre din ægtefælle bedst muligt med 37,5 % ekstra arv
 • Du kan sikre, at din samlever arver dig
 • Du kan sikre en fair fordeling mellem særbørn

Fremtidsfuldmagt

 • Du kan sikre både dig selv og dine nærmeste
 • Du bestemmer selv, hvem der skal varetage dine interesser
 • Du kan opnå tryghed for fremtiden
 • Du kan sikre, at du ikke bliver umyndiggjort
 • Du kan undgå, at din formue anbringes og forvaltes efter reglerne i værgemålsloven

Ægtepagt

 • I kan selv bestemme, hvordan jeres formue skal fordeles ved ægteskabets ophør
 • I kan sikre den længstlevende af jer bedst muligt ved dødsfald 
 • I kan sikre en ligedeling af pensioner ved skilsmisse
 • I kan undgå ligedeling af jeres formuer

Har du/I brug for et testamente?

UGIFTE SAMLEVENDE

Er I ugifte samlevende, arver I ikke hinanden, medmindre I har oprettet et testamente. Det gælder også, selvom I har boet sammen i mere end to år og/eller har børn sammen. Konsekvensen heraf kan i mange tilfælde være, at længstlevende må gå fra hus og hjem.

ÆGTEFÆLLER

Er I gift, kan det være vigtigt at oprette et testamente, så længstlevende sikres bedst muligt. Dette er særlig vigtigt, hvis I har særbørn, da disse kan kræve, at boet efter førstafdøde skal skiftes.

ENLIG

Er du enlig, og har du ingen børn, kan du testamentere hele din formue til andre personer eller velgørende formål. Har du børn, kan du kun testamentere op til 3/4 af din formue.

BØRNETESTAMENTE

Har I børn, kan I oprette en tilkendegivelse om, hvem I ønsker skal have forældremyndigheden over jeres børn i tilfælde af, at I begge dør, inden børnene fylder 18 år.

Vi tilbyder

GRATIS TESTAMENTETJEK

Har I et testamente i forvejen, laver vi gerne et gratis testamentetjek for at kontrollere, om det lever op til gældende ret. Læs mere om vores gratis testamentetjek.

HURTIG EKSPEDITION

Hos os behøver I ikke vente flere uger på jeres dokumenter. Vi ved, hvor vigtigt det er at få tingene gjort her og nu. Derfor leverer vi jeres dokumenter, så snart I har godkendt indholdet. Læs mere om fremgangsmåden.

HØJT SERVICENIVEAU 

Vi sætter en ære i altid at yde lidt ekstra overfor vores kunder. Derfor kan I også aftale at få rådgivning uden for normal kontortid og også i weekenderne. Hos os vil I opleve et højt serviceniveau i en personlig og varm tone.

 

Fremgangsmåde

Trin 1

Tag kontakt til os enten pr. mail eller telefon og beskriv jeres behov.

Trin 2

I vil efterfølgende modtage vores anbefalinger og information om, hvilke personlige oplysninger vi skal bruge for at kunne udarbejde jeres dokumenter. Oplysningerne sender I til os via vores sikre mailsystem.

Trin 3

Når vi har modtaget de nødvendige oplysninger gennem vores sikre mailsystem, laver vi udkast til jeres dokumenter, som I får til godkendelse hurtigst muligt – også via sikker mail.

Trin 4

Når I har modtaget udkastet, skal I gennemgå det og sikre, at alt er, som I ønsker. Vi besvarer selvfølgelig alle jeres spørgsmål og foretager eventuelle rettelser.

Trin 5

Når I har godkendt udkastet, vil I modtage de endelige dokumenter via sikker mail.

Trin 6

Når I har modtaget det endelige dokument, skal I – hvis der er tale om et testamente eller en fremtidsfuldmagt – til notaren og få det underskrevet/vedkendt. Vi sender jer en udførlig vejledning heri. Er der tale om et dokument, som skal tinglyses (f.eks. ægtepagt), sørger vi selvfølgelig for tinglysningen.