Har I mødt hinanden sent i livet?

50+løsningen

Testamentet til jer, der har mødt hinanden sent i livet

Hvis I har mødt hinanden og blevet gift sent i livet, kan I måske have et ønske om ikke at arve hinanden, da I ikke har et behov for at sikre hinanden økonomisk i tilfælde af den enes død. I mange tilfælde er der i denne situation i stedet et ønske om, at det er børnene, der arver, og at børnene kun arver det, som deres respektive mor/far ejer.

Dette ønske kan sagtens lade sig gøre, men det kræver, at I opretter både en ægtepagt og et testamente. Denne løsning kaldes populært for 50+løsningen.

Typisk målgruppe for 50+løsningen

  • Løsningen kan benyttes af alle ægtepar uanset alder, men den ses mest anvendt på ægtefæller, der er over 50 år (derfor kaldes det for 50+-løsningen) 
  • Begge parter har børn fra tidligere forhold (særbørn)
  • Begge parter prioriterer arv til egne børn højere end arv til ægtefællen
  • Begge har nået et punkt i livet, hvor der er økonomi til at klare sig, hvis den anden part dør
  • Begge parter ejer aktiver, som de gerne vil have tilfalder børnene

Detaljerne 

I ægtepagten skal der stå, at I skal have fuldstændigt særeje i jeres ægteskab. Det betyder kort fortalt, at ”mit er mit” og ”dit er dit”. I tager altså hver især det med ud af ægteskabet, som I hver især ejer – både ved skilsmisse og ved dødsfald.

I testamentet skal I begge give et arveafkald efter hinanden, så børnene kan arve alt efter afdøde. Hvis I gerne vil sikre, at den længstlevende af jer kan blive boende i afdødes bolig, kan I bestemme, at længstlevende skal have en beboelsesret til boligen mod at betale udgifterne hertil, selvom børnene vil arve boligen.

Der kan selvfølgelig også laves en ”mellemløsning”, så ovenstående kun vedrører enkelte aktiver (f.eks. fast ejendom), hvis dette er jeres ønske.

Kontakt os via kontaktformularen og hør, hvordan vi kan sikre, at lige præcis jeres ønsker bliver til virkelighed.

 

Kontakt os nu for mere information, eller hvis I har spørgsmål.