Ægtefæller - Den bedste sikring

Testamente til ægtefæller – testamente og ægtepagt

Ønsker I som ægtefæller at sikre hinanden bedst muligt?

Dette kan I gøre ved både at oprette en ægtepagt med ægtefællebegunstigende kombinationssæreje og et testamente til ægtefæller, hvor I sikrer hinanden bedst muligt. 

Ved at gøre dette kan I sikre, at den længstlevende af jer samlet vil kunne udtage 96,875 % (31/32) af jeres samlede bo, og her vil der altså kun skulle udbetales 3,125 % (1/32) i tvangsarv til børnene.

Hvis I ikke opretter en ægtepagt og altså kun opretter et testamente til ægtefæller, hvor I sikrer den længstlevende af jer bedst muligt, vil den længstlevende af jer samlet udtage 93,75 %(15/16) af jeres samlede bo og dermed kun skal udbetale 6,25 % (1/16) i tvangsarv til førstafdødes børn.

Forskellen ved samtidig at oprette en ægtepagt er altså, at længstlevende kan udtage yderligere 3,125 %.

 

Typisk målgruppe

  • Løsningen kan benyttes af alle ægtepar uanset alder
  • Løsningen er kun relevant, hvis I har børn 
  • Jeres aktiver og gæld skal være ligeligt fordelt – eller I har planer herom
  • I ønsker at længstlevende arver det absolut maksimale

Detaljerne

For at denne løsning får den ønskede konsekvens, er det vigtigt, at I samtidigt sørger for, at jeres nettoboer er af samme størrelse. Det vil sige, at I ejer alt ligeligt eller ejer lige meget og i øvrigt har den samme gæld.

Det kan derfor være nødvendigt hvert år at se på alle jeres aktiver og passiver og eventuelt overføre aktiver eller dele af aktiver til hinanden for at sikre, at I hver ejer 50 % af jeres samlede bo. Dette kan være et besværligt arbejde, og i og med at længstlevende kun vil få 3,125 % mere ud af denne løsning i forhold til kun at oprette et testamente, er det ikke altid, at vi anbefaler denne løsning.

Kontakt os for at høre mere om testamente til ægtefæller og ægtepagt, så I kan sikre hinanden bedst muligt.

BRUG FOR HJÆLP?

Ring eller skriv til jurist Line Agerskov – hun sidder klar til at hjælpe.

Telefon: 26 71 75 53

Mail: line@fairjura.dk

Eller brug kontaktformularen nederst på siden.