Ægtefæller - Den bedste sikring

Bedste sikring – testamente og ægtepagt

Ønsker I som ægtefæller at sikre hinanden endnu bedre end ved kun at oprette et testamente, kan I gøre dette ved at oprette en ægtepagt med ægtefællebegunstigende kombinationssæreje OG et testamente, hvor I sikrer hinanden bedst muligt.

Ved at gøre dette kan I sikre, at den længstlevende af jer samlet vil kunne udtage 96,875 % (31/32) af jeres samlede bo, og her vil der altså kun skulle udbetales 3,125 % (1/32) i tvangsarv til børnene.

Typisk målgruppe

  • Løsningen kan benyttes af alle ægtepar uanset alder
  • Løsningen er kun relevant, hvis I har børn 
  • Jeres aktiver og gæld skal være ligeligt fordelt – eller I har planer herom
  • I ønsker at længstlevende arver det absolut maksimale

Detaljerne 

For at denne løsning kan lade sig gøre er det vigtigt, at I samtidigt sørger for, at jeres nettoboer er af samme størrelse, dvs. at I ejer alt ligeligt eller ejer lige meget og i øvrigt har den samme gæld. Derfor kan det være nødvendigt hvert år at se på alle jeres aktiver og passiver og eventuelt overføre aktiver eller dele af aktiver til hinanden for at sikre, at I hver ejer 50 % af jeres samlede bo. Dette kan være et besværligt arbejde, og i og med at længstlevende kun vil få 3,125 % mere ud af denne løsning i forhold til kun at oprette et testamente, er det ikke altid, at vi anbefaler denne løsning.

 

Kontakt os nu for mere information, eller hvis I har spørgsmål.