Har I sikret jer som ægtefæller med fællesbørn?

Skab sikkerhed for jeres familie med et testamente

Giv jeres familie de bedste muligheder for at fortsætte det økonomiske liv uden at skulle gå fra hus og hjem, hvis en af jer dør. Opret et testamente nu og få styr på det, inden det er for sent.

Hos Fairjura har vi specialiseret os i at udarbejde testamente, så I er sikret bedst muligt. Vi har en fast lav pris på oprettelse af testamente, som omfatter hele processen, dvs. både rådgivning og udarbejdelse.

Uskiftet bo

Er I gift, og har I kun fællesbørn, vil den længstlevende af jer altid have ret til at sidde i uskiftet bo.

Vi anbefaler dog altid, at I også opretter et testamente, hvis I ønsker at sikre den længstlevende af jer bedst muligt, da der kan være flere grunde til, at det vil være bedre at skifte boet efter førstafdøde.

 

Testamente

I vil i denne situation kunne oprette et testamente, hvor I bestemmer, at den længstlevende af jer skal arve mest muligt, hvis boet efter førstafdøde skal skiftes.

Ved at gøre det, kan I sikre, at længstlevende arver 87,5 % (7/8) af førstafdødes bo, og de resterende 12,5 % (1/8) vil være tvangsarv til børnene.

Har I delingsformue i ægteskabet (tidligere kaldet fælleseje), betyder det, at den længstlevende af jer samlet vil udtage 93,75 % (15/16) af jeres samlede bo, og dermed kun skal udbetale 6,25 % (1/16) i tvangsarv til førstafdødes børn.

Testamentets indhold

Et typisk testamente i denne situation vil indeholde følgende:

  • Ønske om at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.
  • Hvis boet efter førstafdøde skal skiftes, skal længstlevende arve mest muligt, og børnene vil derfor i første omgang alene arve deres tvangsar.
  • Ved længstlevendes død skal boet fordeles ligeligt mellem børnene ELLER en anden fordeling, som I måtte ønske.
  • Bestemmelse om at arven til længstlevende gøres til fuldstændigt særeje.
  • Bestemmelse om at arven til børnene gøres til enten fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje.
  • Bestemmelse om tilbagekaldelse og ændring af testamentet.

 

Kontakt os nu for mere information, eller hvis I har spørgsmål.