Ægtefæller uden børn

Skab sikkerhed for, hvem der skal arve, når den den længstlevende af jer dør

Få styr på, hvem der skal arve jer, når den længstlevende af jer dør.

Hos Fairjura har vi specialiseret os i at udarbejde testamenter for ægtefæller uden børn, så I sikrer, at arven falder i arv efter jeres specifikke ønsker. Vi har en fast lav pris på oprettelse af testamente, som omfatter hele processen, dvs. både rådgivning og udarbejdelse.

Arvereglerne

Er I ægtefæller uden børn, vil den længstlevende af jer arve alt efter førstafdøde.

Når den længstlevende af jer dør, vil arven som udgangspunkt blive fordelt efter arvelovens regler om svogerskabsarv.

Det betyder, at hvis der ikke er oprettet et testamente, så vil boet efter længstlevende blive fordelt med 50 % til førstafdødes slægtsarvinger og 50 % til længstlevendes slægtsarvinger. Se oversigt over slægtsarvinger her.

Ønsker I ikke det, er det nødvendigt, at I enten opretter et testamente sammen, mens I begge er i live, eller at længstlevende opretter et testamente efter førstafdødes død.

Ved at oprette et testamente kan I selv bestemme, hvem der skal arve, når den længstlevende af jer dør, og hvordan arven skal fordeles mellem arvingerne.

I kan frit bestemme over hele boet, og I har altså ingen begrænsninger i forhold til fordelingen.

 

30 %-løsningen

Når I ikke efterlader jer børn, har I den mulighed både at betænke en velgørende organisation og andre arvinger, uden at de andre arvinger vil modtage mindre i arv. Det kan I gøre ved at benytte den såkaldte ”30%-løsning”.

30%-løsningen går kort fortalt ud på, at en velgørende organisation, som er fritaget fra at betale boafgift efter Ligningslovens § 8 A, skal arve (typisk) 30 % af det efterladte bo, og at de øvrige arvinger skal arve de resterende 70 %.

Den velgørende organisation skal betale boafgiften for de øvrige arvinger. Herved sikrer I, at jeres arvinger modtager arv efter jer uden at skulle betale boafgift. Samtidig vil der være et overskydende beløb til den velgørende organisation, efter at denne har betalt boafgiften for de øvrige arvinger.

Ved at benytte 30%-løsningen kan I sikre, at de øvrige arvinger rent faktisk vil få udbetalt en større del af arven, end hvis de arvede hele boet og selv skulle betale boafgiften.

For at denne løsning kan anvendes, kræves det dog, at I kun har arvinger, som skal betale både almindelig boafgift og tillægsboafgift (i alt 36,25 %), ellers vil det ikke kunne betale sig.

 

Testamentets indhold

Et typisk testamente i denne situation vil indeholde følgende:

  • 30 % af arven skal tilfalde én eller flere velgørende organisationer.
  • Den resterende andel af arven skal tilfalde øvrige arvinger.
  • Samtlige bo- og tillægsboafgifter skal betales af den velgørende organisation.
  • Den velgørende organisation skal have stilling som legatar i dødsboet (dvs. organisationen er ikke beslutningsdygtig ift. dødsboet).
  • Arven til den velgørende organisation er betinget af, at organisationen er fritaget for at betale bo- og tillægsboafgift.

BRUG FOR HJÆLP?

Ring eller skriv til jurist Line Agerskov – hun sidder klar til at hjælpe.

Telefon: 26 71 75 53

Mail: line@fairjura.dk

Eller brug kontaktformularen nederst på siden.