Ægtefæller - Er I sikret bedst muligt?

Uskiftet bo

Når I er gift, er der mulighed for at den længstlevende af jer kan sidde i uskiftet bo og dermed undgå at skulle udbetale arv til børnene.

Selvom I har mulighed for at sidde i uskiftet bo, anbefaler vi hos Fairjura altid, at I også opretter et testamente, hvis I gerne vil sikre hinanden bedst muligt.

Der kan nemlig være situationer, hvor det ikke kan anbefales, eller hvor det ikke er muligt at sidde i uskiftet bo, og i sådanne situationer er det en sikring, hvis I har oprettet et testamente, der sikrer den længstlevende af jer bedst muligt

Arvelovens regler

Når I er gift, vil den længstlevende af jer arve alt efter førstafdøde, hvis I ikke har børn.

Har I børn, vil den længstlevende af jer arve 50 % af førstafdødes bo, og de resterende 50 % vil blive delt ligeligt mellem førstafdødes børn. Det er reglerne i arveloven, og det er derfor det udgangspunkt, I som ægtefæller har.

Ønsker I at fravige dette udgangspunkt, skal I oprette et testamente.

Testamente

Testamente med mest muligt til længstlevende

Hvis I opretter et testamente, hvor I sikrer den længstlevende af jer bedst muligt, vil længstlevende kunne arve 87,5 % (7/8) af førstafdødes bo, og de resterende 12,5 % (1/8) vil være tvangsarv til børnene. Har I delingsformue (tidligere kaldet fælleseje) i ægteskabet, betyder det, at den længstlevende af jer samlet vil udtage 93,75 % (15/16) af jeres samlede bo og dermed kun skal udbetale 6,25 % (1/16) i tvangsarv til førstafdødes børn.

Kontakt os nu for mere information, eller hvis I har spørgsmål.

Bedste løsning – testamente og ægtepagt

Opretter I både et testamente, hvor I sikrer længstlevende bedst muligt, og en ægtepagt med ægtefællebegunstigende kombinationssæreje og samtidig sørger for, at I ejer alt ligeligt, så vil længstlevende samlet kunne udtage 96,875 % (31/32) af jeres samlede bo, og her vil der altså kun skulle udbetales 3,125 % (1/32) i tvangsarv til børnene.

 

50+løsningen – ægtepagt og arveafkald

Hvis I har mødt hinanden og er blevet gift sent i livet, kan I måske have et ønske om ikke at arve hinanden, da I ikke har et behov for at sikre hinanden økonomisk i tilfælde af den enes død. I kan i stedet have et ønske om, at det er jeres respektive børn, der arver, og at børnene kun arver det, som deres respektive mor/far ejer. Dette ønske kan sagtens lade sig gøre, men det kræver, at I både opretter en ægtepagt med fuldstændigt særeje og et testamente, hvor I giver arveafkald efter hinanden. Denne løsning kaldes populært for 50+løsningen.