Når I bliver gift, får I automatisk fælleseje (også kaldet delingsformue og formuefællesskab). Når I har fælleseje, skal I dele jeres formuer ligeligt (bortset fra pensioner), når ægteskabet ophører f.eks. ved skilsmisse/separation eller dødsfald. 

Hvis I ikke ønsker, at der skal være fælleseje (og dermed ligedeling) i ægteskabet, skal I oprette en ægtepagt, hvor I bestemmer, at der i stedet skal være særeje i ægteskabet. Har I oprettet særeje, vil I hver især tage den formue med ud af ægteskabet, som I selv ejer.

De to mest benyttede former for særeje er fuldstændigt særeje og såkaldt kombinationssæreje

Fuldstændigt særeje betyder, at I ved skilsmisse/separation beholder jeres egen formue. Ved dødsfald skal den afdødes formue fordeles mellem arvingerne (enten efter arvelovens regler eller som bestemt i et testamente), og længstlevendes formue holdes ude af bodelingen.

Kombinationssæreje betyder, at I ved skilsmisse/separation beholder jeres egen formue. Ved dødsfald vil  førstafdødes formue være fælleseje, og længstlevendes formue vil være fuldstændigt særeje og kan derfor holdes ude af bodelingen. Af førstafdødes nettoformue (som vil være fællesseje) vil længstlevende udtage 50 % som værende pågældendes andel af fællesejet. Herefter vil de resterende 50 % blive fordelt mellem arvingerne (enten efter arvelovens regler eller som bestemt i et testamente).

Derudover kræver det også oprettelse af en ægtepagt, hvis I ønsker at dele jeres pensioner ligeligt med hinanden i tilfælde af skilsmisse. Pr 1. januar 2007 blev det vedtaget, at almindelige pensionsopsparinger automatisk bliver særeje, når I bliver gift. Pensionsopsparinger skal derfor ikke deles på samme måde som resten af boet ved skilsmisse/separation. Hvis der er stor forskel på pensionsopsparingerne (f.eks. hvis den ene part har været på barsel, nedsat tid mv.) kan dette medføre en urimelig situation. For at undgå dette kan I oprette en ægtepagt, som bestemmer, at pensionerne skal deles ligeligt ved en eventuel skilsmisse/separation. 

En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig, og der skal betales en tinglysningsafgift til staten på 1.660 kr.

Hos Fairjura udarbejder vi ægtepagten for jer og sørger for, at den bliver tinglyst. Tinglysningsafgiften på 1.660 kr. er ikke inkluderet i vores pris, idet denne skal betales til staten.

Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder, og husk, at I altid kan kontakte os for en uforpligtende rådgivning i forhold til lige netop jeres situation – uden beregning selvfølgelig.