Har I styr på ægtepagten?

Ægtepagt

Er I gift, eller skal I snart giftes, kan det være en god ide at oprette en ægtepagt. Hos Fairjura hjælper vi  jer med at lave en juridisk gyldig ægtepagt, der passer til lige præcis jeres behov som ægtefæller. Bestil ægtepagt hos jurist, der er specialiseret i ægtepagter eller læs videre om, hvilke regler og forhold der gælder for ægtepagter.

 

Hvad er en ægtepagt, og hvorfor skal man oprette en ægtepagt

Når I bliver gift, får I automatisk delingsformue/formuefællesskab (tidligere kaldet fælleseje). Når I har delingsformue, skal I dele jeres formuer ligeligt (bortset fra pensioner), når ægteskabet ophører, dvs. ved skilsmisse/separation eller ved dødsfald. 

Hvis I ikke ønsker, at der skal være delingsformue (og dermed ligedeling) i ægteskabet, skal I oprette en ægtepagt, hvor I bestemmer, at der i stedet skal være særeje i ægteskabet.

 

En ægtepagt er en juridisk bindende aftale mellem jer som ægtefæller

Har I oprettet særeje gennem en ægtepagt, vil I hver især tage den formue med ud af ægteskabet, som I selv ejer. I slipper på denne måde uden om ligedelingen, som er udgangspunktet for ægteskabet.

Der findes flere forskellige former for særeje, som man kan oprette med en ægtepagt. De to mest benyttede former for særeje er fuldstændigt særeje og såkaldt kombinationssæreje

En ægtepagt med fuldstændigt særeje betyder, at I ved skilsmisse/separation beholder jeres egen formue. Ved dødsfald skal den afdødes formue fordeles mellem arvingerne (enten efter arvelovens regler eller som bestemt i et testamente), og længstlevendes formue holdes helt ude af bodelingen.

En ægtepagt med kombinationssæreje betyder, at I ved skilsmisse/separation beholder jeres egen formue. Ved dødsfald vil førstafdødes formue være delingsformue, og længstlevendes formue vil være fuldstændigt særeje og kan derfor holdes helt ude af bodelingen. Af førstafdødes nettoformue (som vil være delingsformue) vil længstlevende udtage 50 % som værende pågældendes andel af delingsformuen. Herefter vil de resterende 50 % blive fordelt mellem arvingerne (enten efter arvelovens regler eller som bestemt i et testamente). Den længstlevende ægtefælle vil altså i denne situation kunne udtage en større andel af jeres samlede formue.

 

Ægtepagt og pension

Det kræver det også oprettelse af en ægtepagt, hvis I ønsker at dele jeres pensioner ligeligt med hinanden i tilfælde af skilsmisse. Pr 1. januar 2007 blev det vedtaget, at almindelige pensionsopsparinger automatisk bliver særeje, når I bliver gift. Pensionsopsparinger skal derfor ikke deles på samme måde som resten af boet ved skilsmisse/separation. Hvis der er stor forskel på pensionsopsparingerne (f.eks. hvis den ene part har været på barsel, nedsat tid mv.) kan dette medføre en urimelig situation. For at undgå dette kan I oprette en ægtepagt, som bestemmer, at pensionerne skal deles ligeligt ved en eventuel skilsmisse/separation. 

I skal dog være opmærksomme på, at I ikke kan bestemme, at livrenter skal ligedeles.

 

Hvad koster en ægtepagt

Hos Fairjura har vi en fast lav pris for udarbejdelse af ægtepagt.

Se vores priser her

En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig, og der skal betales en tinglysningsafgift til staten på 1.660 kr.

I vores priser indgår selvfølgelig også rådgivning. Hos Fairjura rådgiver vi jer i forhold til lige netop jeres situation, udarbejder ægtepagten for jer og sørger for, at den bliver tinglyst. Tinglysningsafgiften på 1.660 kr. er ikke inkluderet i vores pris, da denne skal betales til staten. Dette beløb kommer altså oven i vores priser.

Fairjura er specialister i juridiske dokumenter og rådgiver særligt inden for testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter. Vi er et billigere og ofte også et mere specialiseret alternativ til traditionelle advokater, da vi kun har få velvalgte juridiske services og ydelser. Vi har juridisk base i København men hjælper og rådgiver kunder over hele Danmark med skræddersyede ægtepagter, testamenter og andre juridiske dokumenter.

 

Ægtepagt og testamente

I mange tilfælde vil det være en god ide at supplere ægtepagten med et testamente. Det er f.eks. tilfældet, hvis I ønsker at sikre hinanden bedst muligt eller hvis I slet ikke ønsker at blande jeres formuer sammen og heller ikke vil arve hinanden.

Hvis I ønsker at sikre hinanden bedst muligt, kan I f.eks. oprette en ægtepagt med kombinationssæreje og samtidig oprette et testamente, hvor længstlevende arver mest muligt. Med denne metode, kan I sikre, at længstlevende faktisk kan udtage 31/32 af jeres samlede formue, når en af jer dør.

Ønsker I slet ikke at sammenblande jeres formuer, og vil I heller ikke arve hinanden (f.eks. fordi jeres respektive børn skal arve jer), er det nødvendigt med både en ægtepagt og et testamente. Denne løsning kaldes 50+løsningen, og den kan I læse mere om her (indsæt link til 50+løsning).

Se mere om testamente her

 

Bestil både ægtepagt og testamente NU – og spar 10 % på en samlet pakke.

Normalpris ægtepagt 2.399 kr. inkl. moms (hertil kommer et tinglysningsgebyr på 1.660 kr.)

Normalpris testamente 2.399 kr. inkl. moms (hertil kommer et notargebyr på 300 kr.)

Samlet pakkepris 4.318,20 kr. inkl. moms og inkl. 10 % rabat (hertil kommer tinglysningsgebyr på 1.660 kr. og notargebyr på 300 kr.)

 

 

BESTIL NU

 

Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder, og husk, at I altid kan kontakte os for en uforpligtende rådgivning i forhold til lige netop jeres situation – uden beregning selvfølgelig.