Ved du, hvem der arver dig?

Hvem arver dig?

Slægtsarv

Hvis du ikke er gift, og du ikke har oprettet et testamente, arver dine slægtninge dig. Dette kaldes slægtsarv. På nedenstående oversigt kan du se, hvordan arven tilfalder dine slægtninge.

Arvens fordeling bestemmes af tre arveklasser.

Har du ingen arvinger i 1. arveklasse, går arven videre op til 2. arveklasse. Har du heller ingen arvinger i 2. arveklasse, går arven videre op til 3. arveklasse. Er der ingen arvinger i 3. arveklasse, tilfalder arven staten.

Ønsker du ikke denne fordeling, skal du oprette et testamente.

1. arveklasse: Arvingerne i 1. arveklasse er dine børn, børnebørn, oldebørn etc.

2. arveklasse: Arvingerne i 2. arveklasse er dine forældre, søskende, nevøer/niecer etc.

3. arveklasse: Arvingerne i 3. arveklasse er dine bedsteforældre og dine forældres søskende.

 

Ægtefællearv  

Når I er gift, vil den længstlevende af jer arve alt efter førstafdøde, hvis I ikke har børn.

Har I børn, vil den længstlevende af jer arve 50 % af førstafdødes bo, og de resterende 50 % vil blive delt ligeligt mellem førstafdødes børn.

Det er reglerne i arveloven, og det er derfor det udgangspunkt, I som ægtefæller har. Ønsker I at fravige dette udgangspunkt, er det nødvendigt, at I opretter et testamente.

Kontakt os nu for mere information, eller hvis du har spørgsmål.