Børnetestamente - Hvem skal overtage forældremyndigheden?

Få ro i sindet med et børnetestamente

Fairjura hjælper jer med at sikre jeres børn i tilfælde af, at I begge dør, inden de bliver myndige. Et børnetestamente kan oprettes både som et selvstændigt dokument eller som en del af et egentligt testamente. 

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et dokument, som indeholder bestemmelse om, hvem I som forældre gerne ser skal overtage forældremyndigheden over jeres børn, hvis I dør, inden jeres børn bliver myndige.

Hvis du har den fulde forældremyndighed

Hvis du som barnets mor har forældremyndigheden alene, vil barnets far have fortrinsret til at overtage forældremyndigheden, hvis du dør – også selv om du ikke ønsker det. 

Hvordan opretter man et børnetestamente?

Der eksisterer ikke nogen formkrav for oprettelsen af et børnetestamente. Det betyder, at I faktisk selv kan nedskrive jeres ønsker med en begrundelse herfor på et ganske almindeligt stykke papir. 

Kontakt os, hvis I vil vide mere

Kontakt os, hvis I ønsker at vide mere om jeres muligheder for at oprette et børnetestamente.

Det er både gratis og uforpligtende.

Kontakt os nu for mere information, eller hvis I har spørgsmål.

Fairjura er specialister i udarbejdelse af børnetestamenter

Hos Fairjura har vi specialiseret os i at udarbejde børnetestamenter, så I er sikret, at jeres ønske om, hvem der skal have tildelt forældremyndigheden over jeres børn, bliver hørt. 

Vi har en fast lav pris på oprettelse af børnetestamenter, som omfatter hele processen, dvs. både rådgivning og udarbejdelse. Og hvis børnetestamentet skal være en del af et egentligt testamente, så I samtidigt kan sikre hinanden, koster det ikke yderligere. 

Hvad er et børnetestamente?

Har I mindreårige børn, vil det i mange tilfælde være en god ide at oprette et børnetestamente (også kaldet en forældremyndighedstilkendegivelse). Et børnetestamente er et dokument, som indeholder bestemmelse om, hvem I som forældre gerne ser skal overtage forældremyndigheden over jeres børn, hvis I begge dør, inden jeres børn bliver myndige.

Hvis I begge dør, inden jeres børn fylder 18 år, vil Familieretshuset træffe afgørelse om, hvem der skal overtage forældremyndigheden over jeres børn. Afgørelsen bliver truffet ud fra, hvad der vil være bedst for børnene. Har I lavet et børnetestamente, vil Familieretshuset i langt de fleste tilfælde følge jeres ønsker. Det er kun, hvis jeres ønsker strider imod hensynet til, hvad der er bedst for børnene, at børnetestamentet vil kunne blive tilsidesat.

Hvordan opretter man et børnetestamente?

Der eksisterer ikke nogen formkrav for oprettelsen af et børnetestamente. Det betyder, at I faktisk kan nedskrive jeres ønsker med en begrundelse herfor på et ganske almindeligt stykke papir, som I daterer, underskriver og opbevarer et sted, hvor det vil blive fundet i tilfælde af jeres død.

I kan også vælge at skrive jeres ønsker ind i et egentligt testamente, som I opretter for en notar. Dette giver en langt større sikkerhed, da Familieretshuset altid vil forhøre sig hos skifteretten, om der er oprettet et børnetestamente i tilfælde af forældrenes død. Samtidig vil I også kunne ”slå to fluer med et smæk” og sikre jer arveret efter hinanden, hvis I ikke er gift eller sikre hinanden bedst muligt, hvis I er gift. Et børnetestamente kan nemlig indsættes som en del af et almindeligt testamente.

Fortryder I senere hen jeres tilkendegivelse, kan I altid tilbagekalde den. Har I selv dokumentet liggende, kan I bare rive det i stykker og smide det ud. Er der oprettet et egentligt testamente, skal I tilbagekalde det hos notaren. Det kan I enten gøre i forbindelse med oprettelsen af et nyt testamente eller som en selvstændig tilbagekaldelse af testamentet.

Hvis du har den fulde forældremyndighed

Hvis du som barnets mor har forældremyndigheden alene, vil barnets far have fortrinsret til at overtage forældremyndigheden – også selv om du ikke ønsker det. Er der imidlertid specielle forhold hos faren, der gør sig gældende (f.eks. alkoholisme, vold mv.), vil hensynet til, hvad der er bedst for barnet kunne ophæve fortrinsretten. I sådanne tilfælde er det derfor en god ide, at du som barnets mor skriver et børnetestamente, hvor du begrunder dit ønske om at en anden person skal overtage forældremyndigheden, herunder oplyser hvilke forhold, der gør sig gældende.