Fremtidsfuldmagt - Har du taget hånd om fremtiden?

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som du opretter nu, men som først får virkning i fremtiden, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan træffe beslutninger på egne vegne.

Fremtidsfuldmagtens indhold

En fremtidsfuldmagt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Du bestemmer selv, hvilke forhold fuldmægtigen skal gælde for, så du er helt sikker på, hvad det er, der kan tages beslutninger om på dine vegne.

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt sikrer både dig selv og dine nærmeste, hvis du i fremtiden ikke længere selv kan træffe beslutninger på egne vegne. Med en fremtidsfuldmagt kan du undgå et værgemål.

Hvordan sættes en fremtidsfuldmagt i kraft?

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft, ved at din fuldmægtig eller dig selv anmoder Familieretshuset herom. Det er først herefter, at fremtidsfuldmagten får virkning. Fuldmagten er hvilende, indtil den sættes i kraft.

BRUG FOR HJÆLP?

Ring eller skriv til jurist Line Agerskov – hun sidder klar til at hjælpe.

Telefon: 26 71 75 53

Mail: line@fairjura.dk

Eller brug kontaktformularen nederst på siden.

Opret fremtidsfuldmagt og få sikret dig selv og dine nærmeste

Hvad gør du, hvis du en dag ikke længere kan træffe beslutninger på dine egne vegne og dermed ikke kan tage vare på dig selv, din familie og fremtiden? Hvis du bliver syg eller mentalt svækket og mister kontrollen over dine økonomiske og personlige forhold?

Opret en fremtidsfuldmagt nu. Så sikrer du, at en person, som du stoler på, kan træffe beslutninger på dine vegne. Fremtidsfuldmagten vil kun træde i kraft, hvis du på et tidspunkt i fremtiden ikke kan træffe beslutninger på egne vegne.

Se nedenfor, hvordan du sikrer dig selv og din familie med en fremtidsfuldmagt.

Fairjura er specialister i udarbejdelse af fremtidsfuldmagter

Hos Fairjura har vi specialiseret os i at udarbejde fremtidsfuldmagter. Vi hjælper, så du er sikret, at det er en af dig selvvalgt person, som kan tage beslutninger om dig og dine økonomiske og personlige forhold, hvis du ikke selv er i stand til det. 

Vi har en fast lav pris på oprettelse af fremtidsfuldmagter, som omfatter hele processen, dvs. både rådgivning, udarbejdelse og tinglysning.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som du opretter nu, men som først får virkning i fremtiden. Den får først virkning, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan træffe beslutninger på egne vegne. Fremtidsfuldmagten træder kun i kraft, hvis du bliver syg, mentalt svækket eller på anden vis ikke er i stand til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold.

Du kan give en fremtidsfuldmagt til én eller flere personer, som du selv vælger og dermed stoler på. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, bliver de pågældende personer fremtidsfuldmægtige. De kan herefter repræsentere dig og handle på dine vegne i henhold til indholdet i fuldmagten.

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først træde i kraft på et senere tidspunkt. Nemlig kun hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket eller på anden vis ikke kan tage vare på dine økonomiske og personlige forhold.

En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du undgå at komme under værgemål, og dermed kan du også undgå at skulle vente lang tid på at få tildelt en værge. Sagsbehandlingstiden for at få tildelt en værge kan nemlig tage helt op til seks måneder, hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt.

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

Hvis uheldet er ude, kan dine nærmeste blive låst af, at du ikke selv kan træffe beslutninger om dine økonomiske og personlige forhold. Hvis du har oprettet en fremtidsfuldmagt, kan disse beslutninger i stedet træffes af din fuldmægtig. Det kan dermed undgås, at dine nærmeste betaler prisen for, at du ikke kan handle på egne vegne. Netop derfor vælger mange at få lavet en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er også en sikring af dig selv, da du selv bestemmer, hvem der skal kunne træffe beslutninger på dine vegne. Du kan derfor udpege en person, som du stoler på kan varetage dine interesser og dermed handle, som du selv ville  have gjort. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt, kan du også undgå at komme under egentligt værgemål, hvilket er alternativet til en fremtidsfuldmagt.

Du opretter fremtidsfuldmagten nu, mens du stadig er rask og ved dine fulde fem, så du sikrer dig, at alt er, som det skal være.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt:

  • Sikrer du både dig selv og dine nærmeste.
  • Opnår du tryghed for fremtiden.
  • Bestemmer du selv, hvem der skal varetage dine interesser.
  • Sikrer du, at du ikke bliver umyndiggjort, hvis du senere hen ikke kan varetage dine egne interesser.
  • Undgår du, at din formue anbringes og forvaltes efter reglerne i værgemålsloven.

Fremtidsfuldmagtens indhold

En fremtidsfuldmægtig kan handle på dine vegne og repræsentere dig inden for de områder, der står i fremtidsfuldmagten. Du bestemmer altid selv, hvilke områder fremtidsfuldmægtigen skal kunne handle indenfor. Du er dermed helt sikker på, hvad det er, der kan tages beslutninger om på dine vegne. En fremtidsfuldmagt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold.

De fleste vælger, at en fremtidsfuldmagt skal indeholde samtlige personlige og økonomiske forhold. Du bestemmer dog helt selv, hvad der skal være med i din fremtidsfuldmagt. Der er derfor ikke noget i vejen for, at fremtidsfuldmagten kun omfatter et specielt forhold, f.eks. salg af fast ejendom.

Økonomiske forhold i fremtidsfuldmagten omfatter bl.a. adgangen til at lave betalingsaftaler med banker, omlægge lån i fast ejendom og ansøge om offentlige ydelser mm. Personlige forhold omfatter bl.a. adgangen til at søge om offentlig hjælp (f.eks. hjemmehjælp), komme med ønsker til pleje og omsorg af dig og bede om aktindsigt i din patientjournal mm.

Hvis du ønsker et specifikt indhold i din fremtidsfuldmagt, hjælper vi dig og guider dig hele vejen igennem processen. På den måde er din fremtidsfuldmagt skræddersyet til dig, så din fremtid er sikret på lige præcis den måde, du ønsker.

Særligt om plejebolig

En fremtidsfuldmægtig kan ikke træffe beslutning om, at du skal flytte i plejebolig. Denne beslutning træffes af enten kommunen eller Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). En fremtidsfuldmagt giver dog alligevel en stor sikkerhed i forbindelse med en eventuel flytning til plejebolig. Hvis det er besluttet, at du skal flytte i plejebolig, og du ikke er i stand til at træffe beslutninger på egne vegne, skal du have tildelt en værge, inden du kan flytte. Du skal have en værge, da der er mange beslutninger, der skal træffes i forbindelse med en flytning i plejebolig. Det kan f.eks. være indgåelse og opsigelse af lejeaftale. Da det kan tage op til seks måneder at få tildelt en værge, kan der derfor gå lang tid, inden du kan flytte i plejebolig. Har du et akut behov for en plejebolig, er denne løsning derfor ikke optimal. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du sikre, at din fuldmægtig kan træffe disse belutninger på dine vegne. Dermed undgår du ventetiden på de seks måneder for at få tildelt en værge.

Hvordan sættes en fremtidsfuldmagt i kraft?

Fremtidsfuldmagten kan først sættes i kraft, hvis du er ude af stand til at tage vare på dine personlige og økonomiske forhold – alt efter, hvordan din fremtidsfuldmagt er formuleret.

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft, ved at din fuldmægtig (eller evt. dig selv) anmoder Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) herom. Det er først herefter, at fremtidsfuldmagten får virkning.

Din fuldmægtig kan først bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, når du er i den tilstand, som fremtidsfuldmagten er betinget. Dvs. den dag, du som følge af sygdom, svækket mental funktion, helbred el.lign. ikke længere har evnen til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold.

Når din fremtidsfuldmægtig beder Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal han/hun samtidig:

  • fremlægge en lægeerklæring om din tilstand for Familieretshuset.
  • erklære, at han/hun har talt med dig og din ægtefælle eller samlever om indgivelsen af anmodningen.
  • have underrettet dine nærmeste pårørende om indgivelsen.

Herefter tager Familieretshuset stilling til, om fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft. Det koster et gebyr på 1.010 kr.

Fremtidsfuldmagt notar

For at oprette en gyldig fremtidsfuldmagt skal du til notaren med fremtidsfuldmagten. Notaren er en person, der sidder i den byret, som du hører til. Notaren skal påse, at det er dig, der opretter fremtidsfuldmagten, og at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette den. Dette koster et notargebyr på 300 kr., som skal betales direkte til notaren.

Inden du kan komme til notaren med fremtidsfuldmagten, er det vigtigt, at fuldmagten er blevet registreret i tinglysningssystemet. Hvis dette ikke er gjort, vil notaren sende dig hjem igen. Hos Fairjura sørger vi for at gøre det hele klart til dig, så du alene skal underskrive fremtidsfuldmagten med dit NemID i tinglysningssystemet. Når du har gjort dette, er du klar til at tage til notaren med fremtidsfuldmagten.

Når du har været ved notaren med fremtidsfuldmagten, er fuldmagten gyldigt oprettet, og den er herefter klar til at blive sat i kraft på et senere tidspunkt. Dette gøres ved, at du eller dine nærmeste kontakter Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) herom.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

Prisen for oprettelse af en fremtidsfuldmagt ligger som regel fast afhængig af hvilken udbyder, du vælger. Får du udarbejdet en fremtidsfuldmagt af en advokat, er prisen som regel højere, end hvis du benytter dig af en jurist og andre udbydere på markedet.

Der findes også rene skabelonudbydere af fremtidsfuldmagter til meget billige priser eller endda gratis. Hos Fairjura anbefaler dog kun, at du benytter dig af disse udbydere, hvis du selv har et kendskab på området. Hvis ikke, har du ingen mulighed for at sikre, at fremtidsfuldmagten bliver udarbejdet ud fra dine specifikke ønsker og forhold. Her vil vi i stedet anbefale dig, at du benytter en uddannet jurist, som kan give dig en skræddersyet rådgivning til lige netop din situation.

Hos Fairjura har vi specialiseret os i udarbejdelse af fremtidsfuldmagter, og du er derfor sikker på at få en juridisk korrekt rådgivning og en juridisk gældende fremtidsfuldmagt, hvis du benytter os.

Prismæssigt ligger vi hos Fairjura i den billige ende i forhold til mange advokater, og vi har samtidig ekspertisen til at skræddersy din fremtidsfuldmagt, så du er sikker på, at den er juridisk gældende i forhold til lige netop din situation.

Her kan du se vores til enhver tid gældende priser på fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagt advokat?

Er det nødvendigt at få en advokat til at lave en fremtidsfuldmagt?

Nej, det er det bestemt ikke. Du kan sagtens selv lave din fremtidsfuldmagt, men vi anbefaler dog kun, at du gør dette, hvis du har et vis kendskab til oprettelse af fremtidsfuldmagter.

Du kan også benytte andre juridiske rådgivere end advokater til at oprette en fremtidsfuldmagt. Dette vil være lige så gyldigt, og der findes mange jurister, som har et større kendskab til området end din lokale advokat.

Hos Fairjura har vi specialiseret os i udarbejdelse og oprettelse af fremtidsfuldmagter, så du kan være 100 % sikker på at få en fremtidsfuldmagt, som stemmer overens med dine ønsker og behov. Og samtidig er vi for det meste meget billigere end en advokat, som tit tager en ublu pris for at oprette en fremtidsfuldmagt.

Udfyld kontaktformularen nedenfor og kom i gang med at oprette din fremtidsfuldmagt allerede i dag.