Fairjura hjælper dig med at udarbejde et gældsbrev på et rente- og afdragsfrit familielån.

Ønsker du f.eks. at låne et større beløb til dit barn, er det vigtigt, at du udarbejder et gældsbrev, ellers vil SKAT anse det for en gave, og modtageren vil derfor skulle betale gaveafgift af det beløb, som overstiger den afgiftsfrie grænse for gaver til børn (65.700 kr. i 2019).

Gælden kan hvert år afskrives med det beløb, som du afgiftsfrit kan give til dit barn (65.700 i 2019). Dette gøres, ved at der på gældsbrevet noteres en bemærkning herom.

Du skal være opmærksom på, at restgælden forfalder til betaling ved din død. Dette kan der dog tages højde for i et testamente, hvis du ikke vil løbe denne risiko.

Ved oprettelsen af et gældsbrev, er det vigtigt, at følgende er opfyldt:

  • Der skal være tale om et reelt gældsforhold, dvs. pengene skal skifte hænder,
  • Der bør oprettes og underskrives et gældsbrev,
  • Gældsbrevet skal være på anfordring, dvs. at man indsætter et vilkår om, at man til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, f.eks. med 14 dages skriftligt varsel.

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for at give et rente- og afdragsfrit familielån.