Gældsbrev - rente- og afdragsfrit familielån

Gældsbrev

Hjælp din familie ved at give et rente- og afdragsfrit familielån

Fairjura hjælper dig med at oprette et juridisk gyldigt gældsbrev på et rente- og afdragsfrit familielån. Gælden kan efterfølgende afdrages med det afgiftsfrie beløb, som du hvert år må give til f.eks. dine børn (74.100 kr. i 2024).

Hvad er et gældsbrev?

Ønsker du f.eks. at låne et større beløb til dit barn, er det vigtigt, at du udarbejder et gældsbrev.

Hvem opretter et gældsbrev?

Et gældsbrev på et rente- og afdragsfrit familielån oprettes typisk af forældre, der ønsker at yde deres børn et lån.

Hvad står der i et gældsbrev?

Gældsbrevet beskriver de forhold, der er gældende for lånet.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere

Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder for at oprette et skræddersyet gældsbrev, der også er juridisk gyldigt.

BRUG FOR HJÆLP?

Ring eller skriv til jurist Line Agerskov – hun sidder klar til at hjælpe.

Telefon: 26 71 75 53

Mail: line@fairjura.dk

Familielån

Et familielån er en bestemt låntype, som anvendes til lån mellem familiemedlemmer. Et familielån er typisk rente- og afdragsfrit, da man netop ønsker at hjælpe sin familie bedst muligt. Et rente- og afdragsfrit familielån kan altså være en god hjælp til eksempelvis dine børn eller børnebørn, hvis de står og skal låne penge (forældrelån til børn).

Familielån skat

Når der er tale om, at forældre yder deres børn et lån, skal børnene ikke betale skat (eller gaveafgift) af familielånet, da der netop er tale om et lån. Dette kræver dog, at der er udarbejdet et juridisk gældende låneaftale, og at der er tale om et reelt lån. Der stilles helt konkrete krav til en sådan låneaftale, og det er derfor vigtigt, at I får juridisk hjælp til at udarbejde dokumenterne vedrørende et familielån.

Familielånet kan nedskrives hvert år med det afgiftsfrie beløb, som I kan give jeres børn (74.100 kr. i 2024). Dette kan I gøre, uden at børnene skal betale gaveafgift af det nedskrevne beløb. Det er dog vigtigt, at det ikke er skrevet ind i låneaftalen (gældsbrevet) om familielån, at lånet hvert år nedskrives med det afgiftsfrie beløb. Hvis det står i låneaftalen (gældsbrevet), vil SKAT nemlig anse det som en samlet gave, der skal betales gaveafgift af, og det er jo netop det, som I gerne vil undgå.

Gældsbrev familielån

Som nævnt ovenfor er det vigtigt, at I får udarbejdet et gældsbrev på det familielån, I vil yde jeres børn. For hvis I ikke har et gældsbrev på familielånet, vil SKAT anse den del af lånet, der overstiger det afgiftsfrie beløb (74.100 kr. i 2024) som en gave, der skal betales gaveafgift af. Gældsbrevet på familielånet sikrer altså (hvis det er udformet korrekt), at børnene ikke skal betale gaveafgift af det ydede lån.

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er en skriftlig aftale om, at du har lånt penge til anden person og er dokumentation for, at gælden eksisterer. Gældsbrevet beskriver de forhold, der er gældende for lånet, herunder om der skal betales renter, og hvordan lånet skal afdrages.

Ønsker du f.eks. at lyde et rente- og afdragsfrit familielån til dit barn, er det vigtigt, at du udarbejder et gældsbrev, ellers vil SKAT anse det for en gave, og modtageren vil derfor skulle betale gaveafgift af det beløb, som overstiger den afgiftsfrie grænse for gaver til børn (74.100 kr. i 2024).

Gælden kan hvert år afskrives med det beløb, som du afgiftsfrit kan give til dit barn (74.100 kr. i 2024). Dette gøres, ved at der på gældsbrevet noteres en bemærkning herom.

Du skal være opmærksom på, at restgælden forfalder til betaling ved din død. Dette kan der dog tages højde for i et testamente, hvis du ikke vil løbe denne risiko. Du kan læse mere om testamente her.

Hvad står der i et gældsbrev?

Gældsbrevet beskriver de forhold, der er gældende for lånet, herunder om der skal betales renter, og hvordan lånet skal afdrages. Dvs. der står også, hvis lånet er rente- og afdragsfrit, som det i de fleste tilfælde vil være, hvis der er tale om et familielån.

Når lånet skal ydes, er det vigtigt, at følgende er opfyldt, for at lånet vil blive anset som et lån og ikke en gave, der skal betales afgift af:

  • Der skal være tale om et reelt gældsforhold, dvs. pengene skal skifte hænder.
  • Der bør oprettes og underskrives et gældsbrev, som dokumentation for gælden.
  • Gældsbrevet skal være på anfordring, dvs. at der skal indsættes et vilkår om, at långiver til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, f.eks. med 14 dages skriftligt varsel.

Hvem opretter et gældsbrev?

Et gældsbrev for et rente- og afdragsfrit familielån oprettes typisk af forældre, som ønsker at hjælpe deres børn med et lån, som det ikke er meningen skal tilbagebetales.

For at lånet skal være gyldigt og ikke betragtes om en gave, der skal betales gaveafgift af, er det vigtigt, at der bliver oprettet et juridsk gyldigt gældsbrev.

Når gældsbrevet er oprettet, og lånet er udbetalt, kan långiveren (f.eks. forældrene) hvert år nedskrive gælden med det afgiftsfrie beløb, som de hvert år kan give låntageren (barnet). På denne måde kan lånet hvert år nedskrives med det afgiftsfrie beløb (74.100 kr. i 2024), indtil det er helt afdraget.

Gældsbrev advokat?

Er det nødvendigt at få en advokat til at lave et gældsbrev?

Nej, det er det bestemt ikke. Du kan sagtens selv lave er gældsbrev, men vi anbefaler dog kun, at du gør dette, hvis du har et vis kendskab til reglerne herom.

Du kan også benytte andre juridiske rådgivere end advokater til at oprette et gældsbrev. Dette vil være lige så gyldigt, og der findes mange jurister, som har et større kendskab til området end din lokale advokat.

Hos Fairjura har vi specialiseret os i udarbejdelse gældsbreve, så du kan være 100 % sikker på at få et gældsbrev, som er juridisk gældende. Og samtidig er vi for det meste meget billigere end en advokat, som tit tager en ublu pris for at oprette et gældsbrev.

Udfyld kontaktformularen nedenfor og kom i gang med at oprette et gældsbrev allerede i dag.