Gældsbrev - rente- og afdragsfrit familielån

Hjælp din familie ved at give et rente- og afdragsfrit lån familielån

 Fairjura hjælper dig med at oprette et juridisk gyldigt gældsbrev på et rente- og afdragsfrit familielån. Gælden kan efterfølgende afdrages med det afgiftsfrie beløb, som du hvert år må give til f.eks. dine børn.

Hvad er et gældsbrev?

Ønsker du f.eks. at låne et større beløb til dit barn, er det vigtigt, at du udarbejder et gældsbrev.

Hvem opretter et gældsbrev?

Et gældsbrev på et rente- og afdragsfrit familielån oprettes typisk af forældre, der ønsker at yde deres børn et lån.

Hvad står der i et gældsbrev?

Gældsbrevet beskriver de forhold, der er gældende for lånet.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere

Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder for at oprette et skræddersyet gældsbrev, der også er juridisk gyldigt.

BRUG FOR HJÆLP?

Ring eller skriv til jurist Line Agerskov – hun sidder klar til at hjælpe.

Telefon: 26 71 75 53

Mail: line@fairjura.dk

Fairjura er specialister i udarbejdelse af gældsbreve

Hos Fairjura har vi specialiseret os i at udarbejde gældsbreve til rente- og afdragsfrie familielån. 

Vi har en fast lav pris på oprettelse af gældsbreve, som omfatter hele processen, dvs. både rådgivning og udarbejdelse.

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er en skriftlig aftale om, at du har lånt penge til anden person og er dokumentation for, at gælden eksisterer. Gældsbrevet beskriver de forhold, der er gældende for lånet, herunder om der skal betales renter, og hvordan lånet skal afdrages.

Ønsker du f.eks. at lyde et rente- og afdragsfrit familielån til dit barn, er det vigtigt, at du udarbejder et gældsbrev, ellers vil SKAT anse det for en gave, og modtageren vil derfor skulle betale gaveafgift af det beløb, som overstiger den afgiftsfrie grænse for gaver til børn (68.700 kr. i 2021).

Gælden kan hvert år afskrives med det beløb, som du afgiftsfrit kan give til dit barn (68.700 kr. i 2021). Dette gøres, ved at der på gældsbrevet noteres en bemærkning herom.

Du skal være opmærksom på, at restgælden forfalder til betaling ved din død. Dette kan der dog tages højde for i et testamente, hvis du ikke vil løbe denne risiko.

Hvad står der i et gældsbrev?

Gældsbrevet beskriver de forhold, der er gældende for lånet, herunder om der skal betales renter, og hvordan lånet skal afdrages. Dvs. der står også, hvis lånet er rente- og afdragsfrit, som det i de fleste tilfælde vil være, hvis der er tale om en familielån.

Når lånet skal ydes, er det vigtigt, at følgende er opfyldt, for at lånet vil blive anset som et lån og ikke en gave, der skal betales afgift af:

  • Der skal være tale om et reelt gældsforhold, dvs. pengene skal skifte hænder.
  • Der bør oprettes og underskrives et gældsbrev, som dokumentation for gælden.
  • Gældsbrevet skal være på anfordring, dvs. at der skal indsættes et vilkår om, at långiver til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, f.eks. med 14 dages skriftligt varsel.

Hvem opretter et gældsbrev?

Et gældsbrev for et rente- og afdragsfrit familielån oprettes typisk af forældre, som ønsker at hjælpe deres børn med et lån, som det ikke er meningen skal tilbagebetales.

For at lånet skal være gyldigt og ikke betragtes om en gave, der skal betales gaveafgift af, er det vigtigt, at der bliver oprettet et juridsk gyldigt gældsbrev.

Når gældsbrevet er oprettet, og lånet er udbetalt, kan långiveren (f.eks. forældrene) hvert år nedskrive gælden med det afgiftsfrie beløb, som de hvert år kan give låntageren (barnet). På denne måde kan lånet hvert år nedskrives med det afgiftsfrie beløb, indtil det er helt afdraget.