Gratis testamentetjek

Gratis testamentetjek

Vi går gerne jeres eksisterende testamente igennem og sammenholder det med jeres ønsker

Har I allerede et testamente, men er I i tvivl, om det lever op til de gældende regler, eller om det sikrer jer bedst muligt? I så fald tilbyder vi at gennemgå testamentet uden beregning.

Ændringer i arveloven

Arveloven blev ændret tilbage i 2008, og en del af disse ændringer blev lavet med henblik på at tilpasse arveloven til nutidens familiemønstre. Har I oprettet et testamente før ikrafttrædelsen af den nye arvelov, er der sandsynlighed for, at jeres testamente ikke sikrer jer bedst muligt. Vi anbefaler derfor, at I får det gennemgået med henblik på at sikre, at I er sikret bedst muligt.

De væsentligste ændringer i arveloven er følgende:

  • Reglerne om tvangsarv blev ændret, så tvangsarven blev nedsat til en fjerdedel i stedet for halvdelen. Det blev derudover også muligt at begrænse livsarvingernes tvangsarv til maksimalt at udgøre 1 mio. kr. samt at bestemme, at tvangsarven skal udbetales kontant.
  • Reglerne om ægtefællens arveret blev ændret, så en ægtefælle nu arver halvdelen af førstafdødes bo (det var tidligere en tredjedel). Samtidig blev ægtefællens mindstearveret hævet fra 200.000 kr. til 600.000 kr.
  • Den nye arvelov gør det muligt for ugifte samlevende at oprette et testamente, som sikrer, at de kan arve hinanden på næsten samme måde, som hvis de var gift. Et sådant testamente kaldes et udvidet samlevertestamente.

Er I i tvivl, om den nye arvelov får konsekvenser for indholdet i jeres testamente, vil vi anbefale, at I benytter jer af vores gratis testamentetjek.

Sådan gør I

Hvis I gerne vil benytte jer af vores gratis testamentetjek, så

  • kontakt os enten pr. mail, telefon eller nedenstående kontaktformular og anmod om et gratis testamentetjek. Vi sender jer herefter et link til en sikker mail, hvor I kan vedhæfte jeres testamente, så det sendes sikkert til os, eller
  • send os en kopi af jeres eksisterende testamente samt oplysning om nuværende familiestatus (husk at vedlægge kontaktoplysninger, så vi kan kontakte jer efterfølgende).

Når vi har modtaget jeres anmodning, gennemgår vi det eksisterende testamente og vender tilbage med vores anbefalinger til eventuelle ændringer til testamentet.

NB: Vi kan desværre ikke påtage os at gennemgå jeres eget udkast til testamente, som endnu ikke er blevet oprettet hos notaren. Det gratis testamentetjek er derfor udelukkende gældende for allerede oprettede testamenter.