Hvornår er det nødvendigt at oprette et testamente?

Nedenfor følger en kort gennemgang af arvereglerne samt oplysning om, hvornår det er nødvendigt at oprette et testamente.

Ægtefæller uden børn

Er man gift uden børn, vil den længstlevende arve hele boet efter førstafdøde, hvis der ikke er oprettet testamente. Hver ægtefælle kan ved testamente testere max ¾ af pågældendes formue til andre end ægtefællen.

Ægtefæller med børn (særbørn og/eller fællesbørn)

Er man gift og har børn (det være sig særbørn og/eller fællesbørn), vil den længstlevende arve halvdelen af afdødes formue, hvis man ikke har oprettet et testamente. Den resterende halvdel deles mellem afdødes børn. Med et testamente vil længstlevende kunne arve helt op til 7/8 af afdødes formue og således udtage 15/16 af den samlede formue i ægteskabet (forudsat at der er fælleseje i ægteskabet). Dette vil i langt de fleste tilfælde betyde, at længstlevende ikke skal gå fra hus og hjem for at børnene kan få udbetalt deres arv.

I denne situation kan det være vigtigt at oprette et testamente, hvor længstlevende tilgodeses bedst muligt, da førstafdødes særbørn kan kræve, at boet efter førstafdøde skal skiftes. Hvis længstlevende vil sidde i uskiftet bo, kræver det samtykke fra førstafdødes særbørn. Er der kun fællesbørn, har længstlevende altid ret til at sidde i uskiftet bo.

Ugifte samlevende med/uden børn

Er man ugifte samlevende, arver man IKKE hinanden, medmindre man har oprettet et testamente. Dette gælder også, selvom man har boet sammen i mere end to år og/eller har børn sammen. Konsekvensen heraf vil i mange tilfælde være, at længstlevende må gå fra hus og hjem, da arven uden et testamente til fordel for længstlevende vil tilfalde eventuelle børn eller afdødes forældre, hvis man ikke har børn.

I disse tilfælde er det derfor bydende nødvendigt, at man som ugifte samlevende får oprettet et testamente for at sikre hinanden.

Enlige uden børn

Er man enlig uden børn, vil den øvrige familie arve. I første omgang vil forældrene arve halvdelen hver. Er en eller begge forældre døde, vil deres børn (afdødes søskende) arve i stedet. Ved at oprette et testamente kan man selv bestemme, hvem der skal arve i stedet for familien. Såfremt der ikke er nogen familie, vil staten arve alt, hvis der ikke er oprettet testamente.

Enlige med børn

Er der ikke oprettet testamente, vil børnene arve alt. Hvis der oprettes testamente, kan man testere over ¾ af formuen.


Har I spørgsmål vedr. et testamente eller ønsker I at bestille et testamente, kan I kontakte os via følgende formular eller ringe til os. I finder vores telefonnummer på vores kontaktside. [contact-form-7 id=”3578″ title=”kontakt_os”]