Persondatapolitik

Bare rolig – vi passer godt på dine personoplysninger

Fairjura ApS yder juridisk rådgivning og udarbejdelse af juridiske dokumenter inden for det familie- og arveretlige område.

Når du er kunde hos os, låner vi nogle af dine personlige oplysninger. Det gør vi for at kunne udarbejde de dokumenter, du har bestilt og dermed opfylde vores del af aftalen. Du kan nedenfor læse mere om, hvordan vi behandler og sikrer dine personoplysninger.

Indledende bemærkninger

Indsamling og behandling af personoplysninger, herunder følsomme og fortrolige personoplysninger, foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og vi behandler alene personoplysninger, hvis vi har et grundlag herfor. Derudover er vi opmærksomme på, at vi alene må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå formålet, ligesom personoplysninger alene må videregives til tredjemand, hvis der er et særskilt og sagligt grundlag herfor.

Vores behandling af personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. Vi gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. 

Hvilke oplysninger har vi?

Når du er kunde hos os, medfører det, at vi behandler en række personoplysninger om dig og de øvrige parter, som eventuelt er involveret i sagen.

Vi indsamler og registrerer dine personoplysninger for at kunne opfylde den aftale, vi har med dig, for at kunne fakturere det udførte arbejde samt for at kunne sende dig relevant information med tilknytning til sagen.

Vores håndtering af dine personoplysninger sker adskilt fra vores øvrige sager, og det er kun de medarbejdere, som beskæftiger sig med din sag, der har adgang til din sag.

Vi skal bruge de oplysninger, som er relevante for at yde den rådgivning, som du har bestilt, herunder udarbejde dokumenter i forlængelse heraf. De oplysninger, som vi typisk skal bruge, er udelukkende almindelige personoplysninger, som f.eks.:

 • Fulde navn
 • Fødenavn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Mailadresse
 • Mobilnummer
 • Fulde navne + fødselsdato + adresse på dine arvinger

I de tilfælde, hvor vi skal bruge dit CPR-nr., indhenter vi forud for behandlingen dit samtykke til at behandle denne fortrolige oplysning. Samtykket giver du, når du underskriver vores kundeaftale.

Vi behandler herudover følgende oplysninger:

 • Kundeoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Ordrehistorik

Slutteligt indsamler vi også oplysninger om din færden på vores hjemmeside, herunder IP-adresse og placering af cookies på din computer.

Hvordan får vi oplysningerne?

Det er ikke sådan, at vi selv skaffer os dine personoplysninger uden dit vidende. Når du er kunde hos os, så giver du os selv de oplysninger, som vi skal bruge for at yde den ønskede rådgivning og udarbejde dokumenter i forlængelse heraf. Vi indhenter altså ikke oplysninger om dig hos andre.

Vi får oplysninger om dig på følgende måder:

 • Når du bruger vores hjemmeside.
 • Når du indtaster oplysninger i vores kontaktformular.
 • Når du er i kontakt med vores medarbejdere.
 • Når du deltager i konkurrencer eller undersøgelser.
 • Når du selv giver os oplysningerne.

Dine oplysninger giver du os gennem vores sikre mailsystem. Du vil modtage vejledning i brugen heraf. Hvis du ikke ønsker at benytte vores sikre mailsystem til at give os dine oplysninger og til at kommunikere sikkert, er du velkommen til at sende dem til os på almindelig mail, oplyse dem pr. telefon eller sende dem med posten. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at almindelig mail ikke er en sikker kommunikationsform, og der vil være en risiko for at andre kan tilgå dine oplysninger. Det er derfor dit eget ansvar, hvis oplysningerne bliver opsnappet af uvedkommende.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Vi bruger dine oplysninger til forskellige formål.

Vi bruger dine oplysninger til at rådgive dig, til at udarbejde dine dokumenter og til at oprette dig som kunde i vores systemer (altså i bund og grund til at opfylde vores aftale med dig). Herudover bruger vi dine oplysninger til at overholde lovgivning, f.eks. skattelovgivningen og bogføringsloven.

Vi bruger også dine oplysninger til at forbedre vores produkter og ydelser og tilpasse vores kommunikation og markedsføring.

Vi bruger ikke dine oplysninger til andet, og vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre:

 • det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen,
 • du har givet samtykke, eller
 • det sker som led i vores samarbejde med databehandlere og i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.

Hvor lang tid gemmer vi oplysningerne?

Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår vi skal slette dine personoplysninger. Dette skal afgøres af os som dataansvarlig i den enkelte situation.  I vores vurdering heraf lægger vi vægt på, om en fortsat opbevaring af oplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i medfør af lovgivningen. Vi gemmer derfor dine oplysninger, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt for os at have dem.

Hvis du retter henvendelse til os, opbevarer vi altid dine oplysninger, indtil henvendelsen er færdigbehandlet. Hvis din henvendelse resulterer i, at du bliver oprettet som kunde hos os, vil sletningen af dine personoplysninger følge vores sædvanlige procedure for sletning af sagsakter.

Når du er kunde hos os, gemmer vi som udgangspunkt alle relevante oplysninger om dig i ti år efter sagens afslutning (herunder kontaktoplysninger, korrespondance og udarbejdede dokumenter). Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling i tilfælde af, at vi kan have handlet ansvarspådragende i forbindelse med håndteringen af din sag, og da vores rådgiveransvar som udgangspunkt dækker i ti år.  

Vi opbevarer endvidere altid bogføringsmateriale i fem år for at overholde bogføringsloven.

Databehandleraftaler

Vi har indgået databehandleraftaler med samtlige af de leverandører, som behandler dine oplysninger for os. Det er for at sikre, at vores leverandører og samarbejdspartnere lever op til de gældende regler om persondata og for at sikre, at dine oplysninger er i sikre hænder. Vi har indgået databehandleraftaler med samtlige af vores databehandlere.

Dine rettigheder

Ifølge Persondataforordningen har du følgende rettigheder:

 • Du har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov eller for at beskytte andre personers privatliv.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet.
 • Du har ret til i særlige tilfælde at få slettet dine oplysninger inden tidspunktet for vores generelle sletning.
 • Hvis behandlingen af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Du har ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger. Behandlingen af dine oplysninger kan dog være nødvendige, for at vi kan opfylde vores aftale med dig.
 • Du har ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbarformat samt at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine oplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

NyboHansen ApS (Fairjura ApS)
Rodosvej 13
2300 København S
CVR-nr. 32 35 80 47
Mail: kontakt@fairjura.dk
Telefon: 53 53 90 44

Kontakt os endelig

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte os her.