Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en aftale mellem jer, der ejer fast ejendom sammen. Ved at oprette en samejeoverenskomst kan I sikre, at der i tilfælde af konflikter allerede er en aftale, der regulerer konfliktsituationen. 

Hvem opretter en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst oprettes særligt for ugifte samlevende, som har købt fast ejendom sammen. 

Hvad står der i en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst kan regulere de praktiske og økonomiske forhold vedr. ejendommen, f.eks. hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden og ejendommen skal sælges (hvordan fordeles salgsprovenuet, og hvem har eventuelt ret til at blive boende i ejendommen). Den kan også regulere brugen af boligen og fordelingen af de løbende udgifter til ejendommen og dens vedligehold. 

Hvis I ikke har oprettet en samejeoverenskomst, er der ingen aftale mellem jer, og forholdet reguleres derfor af de gældende regler på området. Det betyder, at alle beslutninger vedr. ejendommen skal træffes i enighed. Kan dette ikke lade sig gøre, må samejet opløses. Kan der heller ikke opnås enighed om vilkårene for salg og evt. beboelse af ejendommen, må salget ske ved hjælp af en frivillig auktion, hvilket kan medføre store udgifter og en risiko for et økonomisk tab på ejendommen.

En samejeoverenskomst er derfor relevant for alle, som ejer fast ejendom sammen, men særligt for ugifte samlevende, da der ikke er regler for, hvordan man deler aktiver, når man er ugifte samlevende (i modsætning til, hvis man er gift). Det er derfor en rigtig god ide at have aftalt sig ud af en eventuel konfliktsituation, inden den opstår.

Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder for at oprette en samejeoverenskomst.