Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en aftale mellem jer, der ejer fast ejendom sammen. Der kan være tale om en fælles bolig eller eventuelt et sommerhus. Ved at oprette en samejeoverenskomst kan I sikre, at der i tilfælde af konflikter allerede er en aftale mellem jer som ejere af ejendommen, der regulerer den pågældende konfliktsituation og derfor sikrer jer imod yderligere konflikter.

Hvem opretter en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst oprettes i langt de fleste tilfælde mellem ugifte samlevende, som har købt fast ejendom sammen, og hvor den ene part eventuelt har indskudt et større beløb end den anden. En samejeoverenskomst kan dog også oprettes for f.eks. sommerhuse, som ejes af flere personer. Der er altså ikke noget krav om, at man skal bo sammen for at oprette en samejeoverenskomst. Alle, der ejer fast ejendom sammen, kan altså lave en samejeoverenskomst.

Hvad står der i en samejeoverenskomst?

Hvis der er forskel på, hvor stort et beløb I har indskudt i ejendommen, kan en samejeoverenskomst sikre, at den part, der har skudt flest penge i ejendommen også får disse penge retur igen i en eventuel salgssituation.

Herudover kan en samejeoverenskomst regulere de praktiske og øvrige økonomiske forhold vedr. ejendommen. Det kan f.eks. være, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden, og ejendommen skal sælges. Gode forhold at have med i en samejeoverenskomst er derfor, hvordan fordeles salgsprovenuet (hvis den ene part har indskudt et større beløb end den anden), og hvem har eventuelt ret til at blive boende i ejendommen. Samejeoverenskomsten kan også regulere selve brugen af boligen og fordelingen af de løbende udgifter til ejendommen og dens vedligehold. 

Hvis I ikke har oprettet en samejeoverenskomst, er der ingen ejeraftale mellem jer, og forholdet reguleres derfor af de gældende regler på området. Det betyder, at alle beslutninger vedr. ejendommen skal træffes i enighed. Kan dette ikke lade sig gøre, må samejet opløses. Kan der heller ikke opnås enighed om vilkårene for salg og evt. beboelse af ejendommen, må salget ske ved hjælp af en frivillig auktion, hvilket kan medføre store udgifter og en risiko for et økonomisk tab på ejendommen.

En samejeoverenskomst er derfor relevant for alle, som ejer fast ejendom sammen. Den er dog særlig relevant for ugifte samlevende, da der ikke er regler for, hvordan man deler aktiver, når man er ugifte samlevende (i modsætning til, hvis man er gift, hvor der er fastsat delingsregler mv.). Det er derfor en rigtig god ide at have aftalt sig ud af en eventuel konfliktsituation med en samejeoverenskomst, inden konflikten opstår.

 

Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder for at oprette en skræddersyet samejeoverenskomst, hvis I ejer en fast ejendom sammen.