Samejeoverenskomst - få sikret jer på forhånd

En samejeoverenskomst sikrer jer på forhånd i en eventuel konfliktsituation

Hvis I ejer fast ejendom sammen uden at være gift, kan det være en god ide at oprette en samejeoverenskomst.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en aftale mellem jer, der ejer fast ejendom sammen, hvor I på forhånd fastsætter reglerne i en eventuel konfliktsituation, så I ikke ender i en situation, hvor I ikke kan blive enige om forholdene. 

Hvem har brug for en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst oprettes i langt de fleste tilfælde mellem ugifte samlevende, som har købt fast ejendom sammen, og hvor den ene part eventuelt har indskudt et større beløb end den anden. 

Hvad står der i en samejeoverenskomst?

Hvis der er forskel på, hvor stort et beløb I har indskudt i ejendommen, kan en samejeoverenskomst sikre, at den part, der har skudt flest penge i ejendommen også får disse penge retur igen i en eventuel salgssituation.

Kontakt os, hvis I gerne vil høre mere

Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder for at oprette en skræddersyet samejeoverenskomst, hvis I ejer fast ejendom sammen.

BRUG FOR HJÆLP?

Ring eller skriv til jurist Line Agerskov – hun sidder klar til at hjælpe.

Telefon: 26 71 75 53

Mail: line@fairjura.dk

Eller brug kontaktformularen nederst på siden.

Fairjura er specialister i udarbejdelse af samejeoverenskomster

Hos Fairjura har vi specialiseret os i at udarbejde samejeoverenskomster, så I er sikret, at der på forhånd er indgået en aftale om, hvad der skal være gældende i en eventuel konfliktsituation. 

Vi har en fast lav pris, som omfatter hele processen, dvs. både rådgivning og udarbejdelse. Se vores priser her.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en aftale mellem jer, der ejer fast ejendom sammen. Der kan være tale om en fælles bolig eller eventuelt et sommerhus.

Ved at oprette en sådan aftale kan I sikre, at der i tilfælde af konflikter allerede er en aftale mellem jer som ejere af ejendommen, der regulerer den pågældende konfliktsituation. I er dermed sikret imod yderligere konflikter.

Hvad står der i en samejeoverenskomst?

Hvis der er forskel på, hvor stort et beløb I hver har indskudt i ejendommen, kan I ved en aftale sikre, at den part, der har skudt flest penge i ejendommen også får disse penge retur igen i en eventuel salgssituation.

Herudover kan aftalen regulere de praktiske og øvrige økonomiske forhold vedrørende ejendommen. Det kan f.eks. være, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden, og ejendommen skal sælges.

Gode forhold at have med i en sådan aftale er derfor, hvordan fordeles salgsprovenuet (hvis den ene part har indskudt et større beløb end den anden), og hvem har eventuelt ret til at blive boende i ejendommen. Aftalen kan også regulere selve brugen af boligen og fordelingen af de løbende udgifter til ejendommen og dens vedligehold.

Hvis I ikke har oprettet en samejeoverenskomst, er der ingen ejeraftale mellem jer. Forholdet reguleres derfor af de gældende regler på området. Det betyder, at alle beslutninger vedrørende ejendommen skal træffes i enighed. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må samejet opløses. Kan der heller ikke opnås enighed om vilkårene for salg og evt. beboelse af ejendommen, må salget ske ved hjælp af en frivillig auktion. Dette kan medføre store udgifter og en risiko for et økonomisk tab på ejendommen.

En samejeoverenskomst er derfor relevant for alle, som ejer fast ejendom sammen. Den er dog særlig relevant for ugifte samlevende. Der er nemlig ikke er regler for, hvordan man deler aktiver, når man er ugifte samlevende (i modsætning til, hvis man er gift, hvor der er fastsat delingsregler mv.). Det er derfor en rigtig god ide at have aftalt sig ud af en eventuel konfliktsituation med en samejeoverenskomst, inden konflikten opstår.

Hvem har brug for en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst oprettes i langt de fleste tilfælde mellem ugifte samlevende, som har købt fast ejendom sammen, og hvor den ene part eventuelt har indskudt et større beløb end den anden. 

En sådan aftale kan dog også oprettes for f.eks. sommerhuse, som ejes af flere personer. Der er altså ikke noget krav om, at man skal bo sammen for at oprette en samejeoverenskomst. Alle, der ejer fast ejendom sammen, kan altså lave en sådan aftale.