Samejeoverenskomst - få sikret jer på forhånd

Samejeoverenskomst

Hvis I ejer fast ejendom sammen uden at være gift, kan det være en god ide at oprette en samejeoverenskomst. En samejeoveerenskomst sikrer jer nemlig på forhånd, hvis I senere hen går fra hinanden og ikke kan blive enige.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en aftale mellem jer, der ejer fast ejendom sammen, hvor I på forhånd fastsætter reglerne i en eventuel konfliktsituation, så I ikke ender i en situation, hvor I ikke kan blive enige om forholdene. 

Hvem har brug for en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst oprettes i langt de fleste tilfælde mellem ugifte samlevende, som har købt fast ejendom sammen, og hvor den ene part eventuelt har indskudt et større beløb end den anden. 

Hvad står der i en samejeoverenskomst?

Hvis der er forskel på, hvor stort et beløb I har indskudt i ejendommen, kan en samejeoverenskomst sikre, at den part, der har skudt flest penge i ejendommen også får disse penge retur igen i en eventuel salgssituation.

Kontakt os, hvis I gerne vil høre mere

Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder for at oprette en skræddersyet samejeoverenskomst, hvis I ejer fast ejendom sammen.

BRUG FOR HJÆLP?

Ring eller skriv til jurist Line Agerskov – hun sidder klar til at hjælpe.

Telefon: 26 71 75 53

Mail: line@fairjura.dk

Eller brug kontaktformularen nederst på siden.

Fairjura er specialister i udarbejdelse af samejeoverenskomster om fast ejendom

Hos Fairjura har vi specialiseret os i at udarbejde samejeoverenskomster, så I er sikret, at der på forhånd er indgået en aftale om, hvad der skal være gældende i en eventuel konfliktsituation. 

Vi har en fast lav pris, som omfatter hele processen, dvs. både rådgivning og udarbejdelse. Se vores priser her.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst om fast ejendom er en aftale mellem jer, der ejer fast ejendom sammen. Der kan være tale om en fælles bolig eller eventuelt et sommerhus.

Ved at oprette en samejeoverenskomst om fast ejendom kan I sikre, at der i tilfælde af konflikter allerede er en aftale mellem jer som ejere af ejendommen, der regulerer den pågældende konfliktsituation. I er dermed sikret imod yderligere konflikter.

Hvad står der i en samejeoverenskomst?

Hvis der er forskel på, hvor stort et beløb I hver har indskudt i ejendommen, kan I ved en samejeoverenskomst sikre, at den part, der har skudt flest penge i ejendommen også får disse penge retur igen i en eventuel salgssituation.

Herudover kan samejeoverenskomsten regulere de praktiske og øvrige økonomiske forhold vedrørende ejendommen. Det kan f.eks. være, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden, og ejendommen skal sælges.

Gode forhold at have med i en sådan aftale er derfor, hvordan fordeles salgsprovenuet (hvis den ene part har indskudt et større beløb end den anden), og hvem har eventuelt ret til at blive boende i ejendommen. Aftalen kan også regulere selve brugen af boligen og fordelingen af de løbende udgifter til ejendommen og dens vedligehold.

Hvis I ikke har oprettet en samejeoverenskomst om fast ejendom, er der ingen ejeraftale mellem jer. Forholdet reguleres derfor af de gældende regler på området. Det betyder, at alle beslutninger vedrørende ejendommen skal træffes i enighed. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må samejet opløses. Kan der heller ikke opnås enighed om vilkårene for salg og evt. beboelse af ejendommen, må salget ske ved hjælp af en frivillig auktion. Dette kan medføre store udgifter og en risiko for et økonomisk tab på ejendommen.

En samejeoverenskomst om fast ejendom er derfor relevant for alle, der ejer fast ejendom sammen. Den er dog særlig relevant for ugifte samlevende, der ejer fast ejendom sammen. Der er nemlig ikke er regler for, hvordan man deler aktiver, når man er ugifte samlevende (i modsætning til, hvis man er gift, hvor der er fastsat delingsregler mv.). Det er derfor en rigtig god ide at have aftalt sig ud af en eventuel konfliktsituation med en samejeoverenskomst, inden konflikten opstår.

Hvem har brug for en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst oprettes i langt de fleste tilfælde mellem ugifte samlevende, som har købt fast ejendom sammen, og hvor den ene part eventuelt har indskudt et større beløb end den anden. 

En sådan aftale kan dog også oprettes for f.eks. sommerhuse, som ejes af flere personer. Der er altså ikke noget krav om, at man skal bo sammen for at oprette en samejeoverenskomst. Alle, der ejer fast ejendom sammen, kan altså lave en sådan aftale.

Samejeoverenskomst om fast ejendom

Når I køber en ejendom i fællesskab, er der tale om, at I har købt ejendommen i sameje. Hvis I begge ejer 50 %, har I købt ejendommen i lige sameje. Uanset om I har købt ejendommen i lige sameje, eller om en af jer ejer en større andel af ejendommen, skal I overveje, om I har brug for en samejeoverenskomst om fast ejendom.

Hvis I f.eks. er ugifte samlevende, vil det være en rigtig god ide at lave en samejeoverenskomst om fast ejendom i forbindelse med købet, hvor I allerede nu tager stilling til, hvordan eventuelle konflikter vedrørende den faste ejendom skal løses, hvis I senere hen går fra hinanden.

Ugifte samlevende fast ejendom

Hvis I ikke er gift, og I køber fast ejendom sammen, skal I kraftigt overveje, om I skal have udarbejdet en samejeoverenskomst. Specielt hvis en af jer har indskudt et større beløb i ejendommen end den anden af jer.

Er der tale om, at I har købt ejendommen i lige sameje (I ejer hver 50 %), men at den ene af jer indskyder et større beløb end den anden, så kan I ved en samejeoverenskomst sikre, at den af jer, der har indskudt det større beløb, ikke mister det indskudte beløb. Dette gør man ved at indskrive et gældsbrev i samejeoverenskomsten. Gældsbrevet medfører, at den af jer, der har indskudt det mindste beløb, låner halvdelen af forskellen mellem de indskudte beløb af den af jer, der har indskudt det største beløb. På denne måde vil I begge have indskudt det samme beløb, men en del af beløbet udgøres af et lån imellem jer.

Ved at oprette en samejeoverenskomst indeholdende et gældsbrev når I som ugifte samlevende ejer fast ejendom sammen, sikrer I også, at SKAT ikke kommer efter jer. SKAT vil nemlig kunne anse det som en gave, hvis den ene af jer indskyder et større beløb i ejendommen end den anden af jer, hvis I ejer ejendommen i lige sameje. Og dette vil medføre, at der skal betales gaveafgift (eller almindelig indkomstskat) af gavens værdi. Dette kan I undgå ved at oprette en samejeoverenskomst indholdende et gældsbrev.