Arvereglerne i arveloven

Hvis du ikke har oprettet et testamente, er det reglerne i arveloven, som bestemmer, hvordan din formue skal fordeles, når du dør.

Reglerne i arveloven skelner mellem ægtefællearv og slægtsarv.


Slægtsarv

Er du ikke gift, og har du ikke oprettet testamente, arver dine slægtninge dig. Reglerne i arveloven om slægtsarv er bygget op omkring forskellige grupper af arvinger – disse kaldes arveklasser.

Arveklasserne kan ses som en prioriteret rækkefølge af dine arvinger, da det er de personer, som tilhører 1. arveklasse, der har 1. prioritet til arven efter dig. Hvis du ikke har arvinger i 1. arveklasse, går arven videre til de personer, der tilhører 2. arveklasse, og hvis du heller ikke har arvinger i 2. arveklasse, går arven videre til de personer, der tilhører 3. arveklasse. Har du heller ingen arvinger i 3. arveklasse, så vil arven efter dig tilfalde staten.

  1. arveklasse består af dine såkaldte livsarvinger, dvs. dine børn, børnebørn, oldebørn mv.
  2. arveklasse består af dine forældre, søskende, nevøer/niecer etc.
  3. arveklasse består af dine bedsteforældre og dine forældres søskende.

Se en fuld illustreret oversigt over arvereglerne.


Ægtefællearv

Er du gift, vil din ægtefælle arve alt efter dig, hvis du ikke har børn.

Har du børn, vil din ægtefælle arve 50 % af din formue, og de resterende 50 % vil blive delt ligeligt mellem dine børn.

Det er reglerne i arveloven, og det er derfor det udgangspunkt, som er gældende, hvis du ikke har oprettet et testamente.

Ønsker du at fravige dette udgangspunkt og f.eks. sikre din ægtefælle bedst muligt, er det nødvendigt, at du opretter et testamente.

Læs mere om testamente for ægtefæller.


Ugifte samlevende

Har du en samlever eller en kæreste, arver pågældende ikke dig, medmindre du har oprettet et testamente. Det gælder også, selvom I har boet sammen i mere end to år og/eller har børn sammen. Der er nemlig ingen regler i arveloven, som sikrer jer arveret efter hinanden, når I ikke er gift. Arven vil i stedet blive fordelt efter reglerne om slægtsarv, jf. ovenstående gennemgang.

Ønsker du, at din samlever/kæreste skal arve dig, er det derfor nødvendigt, at du opretter et testamente. I kan oprette et testamente sammen, hvor I sikrer hinanden i tilfælde af, at en af jer dør.

Læs mere om testamente for ugifte samlevende.