Hvad er et testamente?

Et testamente er et dokument, der bestemmer, hvordan arven skal fordeles ved død. Hvis der ikke er oprettet et testamente, vil arveloven bestemme, hvorledes arven skal fordeles. Når man opretter et testamente er det netop fordi, man ønsker en anden fordeling end den, der er beskrevet i arveloven. Dette er især gældende for familier med sammenbragte børn, ugifte samlevende og barnløse. Generelt kan man sige, at en række familiesituationer og…

Kan man selv skrive sit testamente og få det underskrevet hos notaren?

Ja, man kan godt selv skrive sit testamente. Og man kan også medbringe sit selvskrevne testamente hos notaren og få det påtegnet. Det eneste krav er, at man opfylder betingelserne for at oprette et testamente. Betingelserne for at oprette et testamente er, at man skal være ved sin fulde fornuft og forstå indholdet af testamentet. Derudover er det kun myndige personer, der kan oprette testamente og man skal have gyldig…

Kan man selv formulere sit testamente og opbevare det hjemme uden notarpåtegning?

Man kan oprette 3 former for testamente – et notartestamente, et vidnetestamente og et nødtestamente. Alle tre former for testamente kan man godt selv formulere uden juridisk bistand.   Et notartestamente oprettes ved at opretteren underskriver testamentet foran en notar. Notaren kontrollerer, at opretteren opfylder betingelserne for at kunne skrive et testamente, dvs. at pågældende er ved sin fulde fornuft og myndig. Et notartestamente bliver registreret i Centralregistret for Testamenter…

Vi vil gerne oprette et testamente – hvilke omkostninger er der forbundet hermed?

Der er flere muligheder, når man vil oprette et testamente. På internettet findes færdiglavede formularer, som man blot skal udfylde og tage med til notaren. Disse formularer koster typisk omkring 300 kr. Man skal dog gøre sig klart, at formularerne er standardformularer og ikke nødvendigvis tager højde for lige nøjagtig dine/jeres ønsker. En anden mulighed er at få juridisk bistand. Prisen for et testamente med bistand fra en advokat varierer…

Vi er gift og har et fællesbarn – er det nødvendigt med et testamente for at den længstlevende kan sidde i uskiftet bo?

Nej, når I er gift og kun har fællesbørn, har den længstlevende af jer altid ret til at sidde i uskiftet bo. Hvis I også har særbørn, dvs. hvis en af jer har børn fra tidligere forhold, kræver det at særbørnene giver samtykke til at længstlevede kan sidde i uskiftet bo. At sidde i uskiftet bo betyder, at længstlevende frit kan disponere over det samlede bo, uden at der i…

Hvem kommer til at se mit testamente, når jeg er død?

Alle arvinger, der kan komme i betragtning ved arvens fordeling, har krav på at se indholdet af dit testamente efter din død. De kan således læse, hvorledes du har tiltænkt, at din arv skal fordeles. Ydermere gælder der, at alle arvinger ligeledes kan rejse kritik af dit testamentes indhold, hvis de mener, at det strider imod gældende lov. Det er dog meget sjældent, at denne kritik er berettiget.

Er der flere forskellige typer af testamenter?

Overordnet findes der tre typer testamenter: notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente. Et notartestamente oprettes foran en notar, som sikrer, at man er i stand til at oprette et testamente, dvs. forstår indholdet heri og konsekvenserne heraf. Et notartestamente giver langt den bedste sikkerhed, da det registreres i Centralregistreret for Testamenter, hvilket sikrer, at testamentet altid kommer frem efter opretterens dødsfald. Et vidnetestamente underskrives af opretteren under tilstedeværelse af to vidner, som…

Hvorfor oprette et notartestamente?

Der findes overordnet to slags testamenter – notartestamente og vidnetestamente. Vi anbefaler til enhver tid, at man opretter et notartestamente, da det giver langt den største sikkerhed. Dette fordi: Et notartestamente underskrives altid foran en notar i skifteretten. Det underskrives altid i to eksemplarer, hvoraf det ene opbevares i skifteretten og opretteren beholder det andet. Samtidig sørger notaren for at testamentet bliver registreret i Centralregistreret for Testamenter, hvilket sikrer, at…

Hvad er et vidnetestamente

Generelt om vidnetestamente Et vidnetestamente er et testamente, der underskrives under tilstedeværelse af to uvildige vidner. Vidnerne kan være naboer, venner eller bekendte. Vidnerne må ikke være nævnt i testamentet eller på nogen måde have interesse i indholdet. I den tilhørende vidnepåtegning skal vidnerne skrive under på, at de sammen har overværet underskrivelsen af testamentet samt at testator var fornuftsmæssig i stand til at råde over sin formue ved testamente….