Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et dokument, hvori I tilkendegiver, hvem der skal overtage forældremyndigheden over jeres børn, hvis I begge dør, inden børnene er myndige.

Har I mindreårige børn, vil det i mange tilfælde være en god ide at oprette et børnetestamente (også kaldet en forældremyndighedstilkendegivelse).

Hvem bestemmer, hvor børnene skal hen?

Hvis I begge dør, inden jeres børn er myndige, vil Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) træffe afgørelse om, hvem der skal overtage forældremyndigheden over jeres børn. Afgørelsen bliver truffet ud fra, hvad der er bedst for børnene. Har I lavet et børnetestamente, vil Familieretshuset i langt de fleste tilfælde følge jeres ønske. Kun hvis det strider imod hensynet til, hvad der er bedst for børnene, vil man tilsidesætte børnetestamentet.

Krav til børnetestamente

Der eksisterer ikke formkrav for oprettelsen af et børnetestamente. Det betyder, at I faktisk selv kan nedskrive jeres ønsker med en begrundelse herfor på et ganske almindeligt stykke papir, som I daterer, underskriver og gemmer et sted, hvor det vil blive fundet i tilfælde af jeres død.

I kan også vælge at skrive jeres ønsker ind i et egentligt testamente, som I opretter for en notar. Dette giver en langt større sikkerhed, da Familieretshuset altid vil forhøre sig hos skifteretten, om der er oprettet et børnetestamente, og netop derfor anbefaler vi hos Fairjura at gøre dette. Samtidig vil I også kunne ”slå to fluer med et smæk” og sikre jer arveret efter hinanden, hvis I ikke er gift eller sikre hinanden bedst muligt, hvis I er gift.

Hvis I opretter et børnetestamente i et egentligt testamente, er det også muligt at indsætte en økonomisk bestemmelse, så den, der overtager forældremyndigheden, vil kunne hæve et fast månedligt beløb pr. barn til barnets forsørgelse.

Fairjura kan hjælpe jer

Hos Fairjura har vi specialiseret os i at udarbejde testamenter, og vi kan hjælpe jer med at få oprettet et børnetestamente enten som et selvstændigt dokument eller som en del af et egentligt testamente.

Se vores priser på børnetestamente her