Hvornår er et testamente gyldigt?

Hvornår er et testamente gyldigt?

Hvornår er et testamente gyldigt? For at et testamente er gyldigt, skal det opfylde nogle betingelser. For det første skal du for at kunne oprette et testamente være fyldt 18 år (eller have indgået ægteskab). Du kan vælge at oprette dit testamente som enten et...
Hvor opbevares et testamente?

Hvor opbevares et testamente?

Hvor opbevares et testamente? Hvis du opretter et notartestamente, så opbevares testamentet hos Centralregistret for testamenter ved den notar, som du har oprettet testamentet hos. Notaren er en myndighedsperson ved byretten, og notaren skal sikre, at det er dig, der...
Testamente samlevende

Testamente samlevende

Testamente for ugifte samlevende Hvis I er samlevende uden at være gift, så arver I ikke hinanden, når en af jer dør, uanset hvor lang tid I har boet sammen, og uanset om I har børn sammen. Desværre. Det er en udbredt misforståelse, at man arver hinanden, hvis man...
Testamente advokat

Testamente advokat

Testamente advokat Skal man bruge en advokat til at lave testamente? Findes der en decideret testamente advokat? Det korte svar er NEJ. Et testamente skal ikke laves af en advokat for at være gyldigt. Du kan faktisk lave dit testamente selv, hvis du vil det. Det er...
Eksempel på testamente

Eksempel på testamente

Eksempel på testamente Hvad skriver man i et testamente? Grundlæggende set skriver man i et testamente, hvordan man gerne vil have, at ens efterladte formue skal fordeles, når man dør. Når man skriver et testamente, så er det fordi, man ikke mener, at reglerne i...
Hvornår kommer et testamente frem?

Hvornår kommer et testamente frem?

Hvornår kommer et testamente frem? Hvis du har oprettet et notartestamente, vil testamentet blive registreret i Centralregistret for Testamenter, når du har været ved notaren. Dette betyder, at testamentet automatisk vil komme frem ved din død, hvilket jo er en klar...