Er der flere forskellige typer af testamenter?

Overordnet findes der tre typer testamenter: notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente.

  • Et notartestamente oprettes foran en notar, som sikrer, at man er i stand til at oprette et testamente, dvs. forstår indholdet heri og konsekvenserne heraf. Et notartestamente giver langt den bedste sikkerhed, da det registreres i Centralregistreret for Testamenter, hvilket sikrer, at testamentet altid kommer frem efter opretterens dødsfald.
  • Et vidnetestamente underskrives af opretteren under tilstedeværelse af to vidner, som derefter skal underskrive den tilhørende vidnepåtegning.
  • Et nødtestamente kan oprettes pga. pludselig opstået sygdom eller i andre nødstilfælde, hvor man er forhindret i at oprette et vidnetestamente eller et notartestamente.