Gratis vidnetestamente med i prisen

Under COVID-19 har Danmarks Domstole i perioder indført nødberedskab grundet COVID-19. I disse perioder er det derfor ikke muligt at komme til notaren. Det betyder, at du ikke kan få underskrevet dit testamente og dermed få det gjort juridisk gyldigt. Du kan finde mere information herom på domstol.dk.

Hos Fairjura tilbyder vi derfor, at du også kan få dit testamente som et gratis vidnetestamente, når du får udarbejdet et testamente hos os. Det betyder, at testamentet kan underskrives af to uvildige vidner og herefter være juridisk gyldig, indtil du har mulighed for at komme til notaren.

Vær opmærksom på, at det er vigtigt, at du erstatter vidnetestamentet med et notartestamente, når det igen er muligt at komme til notaren. Et notartestamente er nemlig langt mere sikkert end et vidnetestamente, og du er 100 % sikker på, at et notartestamente kommer frem ved din død. Når du har været ved notaren, river du blot vidnetestamentet over og smider det ud. Læs mere om forskellen på vidne- og notartestamenter.

For så vidt angår fremtidsfuldmagter skal disse også vedkendes hos notaren. Dette kan du dog først gøre, når det igen er muligt at komme til notaren. Når fremtidsfuldmagten er tinglyst, skal du blot til notaren inden seks måneder.

Fairjura arbejder normalt

Hos Fairjura arbejder vi som normalt under COVID-19, og du kan derfor altid få fat på os – vi er både på telefon og mail. Vores kommunikation foregår som altid alene via telefon og mail, og der er derfor ingen smitterisiko ved at benytte os.

Vi har indtil videre aflyst alle vores hjemmebesøg og foredrag, men vi står selvfølgelig klar, så snart det igen vil være forsvarligt at komme ud til vores kunder og afholde events.

Kontakt os via kontaktformularen på siden eller læs mere om testamenter.

Kontakt os for mere information.