Hvad er et testamente?

Et testamente er et dokument, der bestemmer, hvordan arven skal fordeles ved død. Hvis der ikke er oprettet et testamente, vil arveloven bestemme, hvorledes arven skal fordeles.

Når man opretter et testamente er det netop fordi, man ønsker en anden fordeling end den, der er beskrevet i arveloven. Dette er især gældende for familier med sammenbragte børn, ugifte samlevende og barnløse. Generelt kan man sige, at en række familiesituationer og problemstillinger skærper behovet for at overveje testamente.

Man kan altid oprette et testamente, men arveloven begrænser dog rådigheden over arven, såfremt man efterlader sig ægtefælle og/eller livsarvinger (børn, børnebørn mv.). Disse personer er tvangsarvinger og dem kan man efter loven ikke gøre arveløse. Hvis man har tvangsarvinger, er det kun muligt at råde over 3/4 af alt, hvad man ejer, idet den resterende 1/4 skal tilfalde tvangsarvingerne. Har man ingen tvangsarvinger, kan man råde over hele sin formue.

Få mere viden om arveloven og arvereglerne