Vidnetestamente – hvad er det?

Et vidnetestamente er et testamente, som alene underskrives af dig (opretteren) og to uvildige vidner.

Du opretter et vidnetestamente ved, at du underskriver testamentet foran to vidner, som er til stede på samme tid. De to vidner må ikke være nævnt i testamentet og skal på alle måder være neutrale i forhold til testamentes indhold. Derudover skal de to vidner være ved deres fulde fornuft og myndige.

Et vidnetestamente er fuldt ud gyldig, når testamentet er underskrevet af både dig og vidnerne. Du skal dog være opmærksom på, at et vidnetestamente nemt kan mødes med indsigelser fra f.eks. forbigåede arvinger.

Når du opretter et vidnetestamente, vil der kun være det ene eksemplar af testamentet. Bliver det væk, er der ikke noget at gøre.

Et vidnetestamente kommer ikke automatisk frem, når du dør (hvilket et notartestamente vil gøre), og du er derfor afhængig af, at der f.eks. er pårørende, som bringer det til skifteretten. Der er derfor en væsentlig usikkerhed ved at oprette et vidnetestamente. Netop derfor anbefaler vi hos Fairjura altid, at du opretter et notartestamente, hvis dette er muligt.

Ulemper ved et vidnetestamente

Den helt store ulempe ved et vidnetestamente er, at det er nemmere at få tilsidesat som ugyldigt. Et eksempel kan være at arvinger anfægter testamentet, og vidnerne ikke kan afgive forklaring i retten pga. f.eks. sygdom eller død. I dette tilfælde vil testamentets bestemmelser kunne bortfalde.

Derudover er det som nævnt ikke sikkert, at testamentet automatisk kommer frem, når du dør, da testamentet kun bliver opbevaret hos dig. I modsætning hertil vil et notartestamente automatisk komme frem, når du dør.

Hos Fairjura anbefaler vi altid at du laver et notartestamente, da det giver langt den største sikkerhed.

Hvornår kan et vidnetestamente være en god ide?

Der er dog situationer, hvor det kan være en god ide at oprette et vidnetestamente. Det vil det f.eks. være, hvis du ikke har mulighed for at komme til notaren p.t., og gerne vil sikre dig, indtil du kan komme til notaren.

Et godt eksempel herpå er den situation, som vi har været i i forbindelse med corona/COVID-19. I en periode havde domstolene indsat nødberedskab, hvilket betød, at man ikke kunne komme til notaren og få oprettet sit testamente. I den forbindelse udarbejdede vi hos Fairjura også vores testamenter som vidnetestamenter. Det betød, at vores kunder kunne være sikret i perioden, indtil det igen blev muligt at komme til notaren.

Så står du i en situation, hvor det ikke er muligt for dig at komme til notaren, så kan du godt oprette et vidnetestamente. Det er bare vigtigt, at du tager til notaren og får oprettet et notartestamente, så snart det bliver muligt for dig. Det giver dig nemlig en lang bedre sikring.

Fairjura hjælper med oprettelse af testamente

Kontakt os via nedenstående kontaktformular og få gratis og uforpligtende rådgivning til dit testamente.