Hvad er et vidnetestamente

Generelt om vidnetestamente

Et vidnetestamente er et testamente, der underskrives under tilstedeværelse af to uvildige vidner.
Vidnerne kan være naboer, venner eller bekendte. Vidnerne må ikke være nævnt i testamentet eller på nogen måde have interesse i indholdet. I den tilhørende vidnepåtegning skal vidnerne skrive under på, at de sammen har overværet underskrivelsen af testamentet samt at testator var fornuftsmæssig i stand til at råde over sin formue ved testamente.

Ulemper ved et vidnetestamente

Den helt store ulempe ved et vidnetestamente er, at det er nemmere at få tilsidesat som ugyldigt. Et eksempel kan være at arvinger anfægter testamentet og vidnerne ikke kan afgive forklaring i retten pga. f.eks. sygdom eller død. I dette tilfælde vil testamentets bestemmelser kunne bortfalde.
Derudover er det ikke sikkert, at testamentet automatisk kommer frem ved dødsfald, idet testamentet kun bliver opbevaret hos testator. I modsætning hertil vil et notartestamente altid komme frem efter dødsfald.

Vi anbefaler altid at få lavet et notartestamente, da det giver langt den største sikkerhed.