Generelt om vidnetestamente

Et vidnetestamente er et testamente, som underskrives af to uvildige vidner i stedet for at du går til notaren med det.

Du opretter et vidnetestamente ved at du underskriver testamentet foran to vidner, som er til stede på samme tid. De to vidner må ikke være nævnt i testamentet og skal på alle måder være neutrale i forhold til testamentes indhold. Derudover skal de to vidner være ved deres fulde fornuft og myndige. Et vidnetestamente er fuldt ud gyldig, når testamentet er underskrevet af både dig og vidnerne. Dog skal du være opmærksom på, at et vidnetestamente nemt kan mødes med indsigelser fra f.eks. forbigåede arvinger.

Når du opretter et vidnetestamente vil der kun være det ene eksemplar af testamentet, og bliver det væk, er der ikke noget at gøre. Et vidnetestamente vil ikke automatisk komme frem, når du dør (som et notartestamente vil), og du er derfor afhængig af, at der f.eks. er pårørende, som bringer det til skifteretten. Der er derfor en væsentlig

Ulemper ved et vidnetestamente

Den helt store ulempe ved et vidnetestamente er, at det er nemmere at få tilsidesat som ugyldigt. Et eksempel kan være at arvinger anfægter testamentet, og vidnerne ikke kan afgive forklaring i retten pga. f.eks. sygdom eller død. I dette tilfælde vil testamentets bestemmelser kunne bortfalde.

Derudover er det som nævnt ikke sikkert, at testamentet automatisk kommer frem, når du dør, da testamentet kun bliver opbevaret hos dig. I modsætning hertil vil et notartestamente automatisk komme frem, når du dør.

Hos Fairjura anbefaler vi altid at du laver et notartestamente, da det giver langt den største sikkerhed.