Testamente for ægtefælller med fællesbørn

Når I er gift, har den længstlevende af jer mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at den længstlevende af jer overtager rådigheden over hele boet, uden at der skal udbetales arv til børnene. Det betyder ikke, at børnene bliver arveløse. Det betyder blot, at arven, de står til at modtage, bliver udskudt. Arven får børnene, når den længstlevende af jer dør eller beder om, at boet bliver skiftet.

Når boet ikke skal skiftes indebærer det, at den længstlevende af jer overtager førstafdødes forpligtelser (gæld). Af den grund anbefaler vi, at længstlevende grundigt undersøger omfanget af jeres gæld, inden der anmodes om uskiftet bo.

Når I er ægtefæller og kun har fællesbørn, har den længstlevende af jer altid ret til at sidde i uskiftet bo. Dette gælder dog kun, hvis I kun har fællesbørn. Hvis I har særbørn, dvs. hvis en af jer har børn fra tidligere forhold, kræver det særbarnets tilladelse til, at længstlevede kan sidde i uskiftet bo.

At sidde i uskiftet bo betyder, at den længstlevende af jer frit kan disponere over ægteskabets samlede aktiver og passiver, dog må længstlevende ikke misbruge sin rådighed over det samlede bo.

Læs mere om uskiftet bo her.