Hvorfor lave et børnetestamente?

Du skal lave et børnetestamente, hvis du vil have indflydelse på, hvem der skal overtage forældremyndigheden, hvis du dør, før dine børn er myndige.

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et dokument, som indeholder bestemmelse om, hvem du som forælder gerne ser skal overtage forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør, inden dine børn bliver myndige. Har du mindreårige børn, vil det derfor i mange tilfælde være en god ide at oprette et børnetestamente. Et børnetestamente bliver også kaldt for en forældremyndighedstilkendegivelse.

Hvad sker der med mine børn, når jeg dør?

Hvis du dør, inden dine børn fylder 18 år, vil Familieretshuset træffe afgørelse om, hvem der skal overtage forældremyndigheden over dine børn. Afgørelsen bliver truffet ud fra, hvad der vil være bedst for børnene. Har du lavet et børnetestamente, vil Familieretshuset i langt de fleste tilfælde følge dine ønsker. Det er kun, hvis dine ønsker strider imod hensynet til, hvad der er bedst for børnene, at børnetestamentet vil kunne blive tilsidesat.

Hvis I har fælles forældremyndighed

Den efterlevende forælder vil som udgangspunkt overtage den fulde forældremyndighed.

Hvis barnet boede ved den efterlevende forælder på dødstidspunktet, så vil ingen andre kunne anmode om at få overdraget forældremyndigheden.

Hvis barnet ikke boede ved den efterlevende forælder ved dødsfaldet, så kan andre end den efterlevende forælder søge Familieretshuset om at få overdraget forældremyndigheden. Familieretshuset afgør herefter, om den efterlevende forælder skal beholde forældremyndigheden, eller om den skal overdrages til ansøgeren.

Hvis du har den fulde forældremyndighed

I denne situation vil Familieretshuset træffe afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden. Den efterlevende forælder og andre søge Familieretshuset om at få overdraget forældremyndigheden.

 

Når Familieretshuset træffer afgørelse om, hvem der skal overtage forældremyndigheden, så kigger de på, om der er oprettet et børnetestamente. De vil i langt de fleste tilfælde rette sig efter, hvad der står i et børnetestamente. Det er kun, hvis ønskerne i børnetestamentet strider imod, hvad der er bedst for børnene, at de vil tilsidesætte et børnetestamente.

Så hvis du gerne vil have indflydelse på, hvem der skal overtage forældremyndigheden over dine børn, så skal lave et børnetestamente.

Kontakt os i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at få lavet et børnetestamente.

BRUG FOR HJÆLP?

Ring eller skriv til jurist Line Agerskov – hun sidder klar til at hjælpe.

Telefon: 26 71 75 53

Mail: line@fairjura.dk

Eller brug kontaktformularen nederst på siden.