Det vil næsten altid være en god ide at lave et testamente. Det er kun, hvis du ikke ejer noget af betydning, eller hvis du er ligeglad med, hvem der skal arve dig, at det ikke kan betale sig at lave testamente.

Uanset om du er enlig, samlevende eller gift, så vil det i langt de fleste tilfælde være en god ide at få lavet et testamente.

Enlig

Hvis du er enlig og ikke har børn, kan du med et testamente sikre, at arven efter dig lander hos de personer, du gerne vil tilgodese. Du kan også sikre dig, at din arv tilfalder velgørende organisationer. Du kan faktisk også sikre dig, at du tilgodeser både enkelte personer og velgørende organisationer på en sådan måde, at de enkelte personer vil arve det samme, som hvis de arvede dig alene. Dette gøres ved at benytte 30 % løsningen, som du kan læse mere om her.

Samlevende

Hvis du er samlevende og gerne vil sikre din samlever, så kræver det, at du/I opretter et testamente. Opretter I ikke testamente, vil I nemlig ikke arve hinanden. Som ugifte samlevende kan I sikre hinanden bedst muligt ved at lave et udvidet samlevertestamente. Med et udvidet samlevertestamente kan I arve hinanden på næsten samme måde, som hvis I var gift. Dette kan du læse mere om her.

Gift

Hvis du er gift, kan du sikre din ægtefælle bedst muligt ved at oprette et testamente. For når I er gift, vil den længstlevende af jer nemlig kun arve 50 %, hvis I har børn. De resterende 50 % vil skulle deles ligeligt mellem afdødes børn. Ved at lave et testamente, kan I sikre, at den længstlevende i stedet arver 87,5 %, og dermed samlet set kan udtage 15/16 af jeres samlede bo. På denne måde kan I sikre, at den længstlevende af jer ikke skal gå fra hus og hjem. Derudover kan I også sikre en fair fordeling mellem børnene, hvis I har særbørn. Læs meget mere om testamente for ægtefæller her.

Så det vil altså i mange tilfælde være en rigtig god ide at oprette et testamente.