Alle arvinger, der kan komme i betragtning ved arvens fordeling, har krav på at se indholdet af dit testamente efter din død. De kan således læse, hvordan du har tiltænkt, at din arv skal fordeles.

Alle arvinger kan ligeledes rejse kritik af dit testamentes indhold, hvis de mener, at det strider imod gældende lov. Det er dog meget sjældent, at denne kritik er berettiget.