Hvem kan se mit testamente?

Så længe du er i live, er det kun dig selv, der kan anmode om at få tilsendt en kopi af dit testamente. Dette gør du ved at kontakte skifteretten, og det koster et gebyr at få testamentet tilsendt.

Når du er død, har alle arvinger, der kan komme i betragtning ved arvens fordeling, krav på at se indholdet af dit testamente. De kan således læse, hvordan du har tænkt, at din arv skal fordeles.

Alle arvinger kan ligeledes rejse kritik af dit testamentes indhold, hvis de mener, at det strider imod gældende lov. Det er dog meget sjældent, at denne kritik er berettiget.

Hvis du har oprettet et notartestamente, vil testamentet automatisk blive sendt til skifteretten, når du dør. Har du derimod kun oprettet et vidnetestamente, så er du afhængig af, at dine arvinger bringer testamentet til skifteretten. Er testamentet bortkommet, er der desværre ikke noget at gøre ved det. Netop derfor anbefaler vi altid, at du opretter et testamente som et notartestamente.