Kan man selv skrive sit testamente?

Man kan oprette 3 former for testamente – et notartestamente, et vidnetestamente og et nødtestamente. Alle tre former for testamente kan man godt selv formulere uden juridisk bistand.

Notartestamente

Et notartestamente oprettes ved at opretteren underskriver testamentet foran en notar. Notaren kontrollerer, at opretteren opfylder betingelserne for at kunne skrive et testamente, dvs. at pågældende er ved sin fulde fornuft og myndig. Et notartestamente bliver registreret i Centralregistret for Testamenter og vil automatisk komme frem ved dødsfald.

Vidnetestamente

Et vidnetestamente oprettes ved at man underskriver testamentet foran to vidner, som er til stede på samme tid. De to vidner må ikke være nævnt i testamentet og skal på alle måder være neutrale i forhold til testamentes indhold. Derudover skal de to vidner være ved deres fulde fornuft og myndige. Et vidnetestamente er fuldt ud gyldig, når testamentet er underskrevet af både opretteren og vidnerne. Dog skal man være opmærksom på, at et vidnetestamente nemt kan mødes med indsigelser fra f.eks. forbigåede arvinger.

Nødtestamente

Den sidste mulighed er oprettelsen af et såkaldt nødtestamente. Et nødtestamente kan oprettes ved akut sygdom, hvor det ikke er muligt at skaffe vidner eller komme til notaren. Et nødtestamente er gyldig i op til 3 måneder efter det er skrevet. Hvis man således overlever sin sygdom eller ulykke, vil testamentet automatisk bortfalde efter 3 måneder.

Den sikreste form for testamente er uden tvivl notartestamentet. Man er her sikret, at testamentet kommer frem efter dødsfald og samtidig er det meget svært at få tilsidesat.