Kan man selv skrive sit testamente?

Det korte svar er: JA, du kan godt selv skrive testamente. Og du kan også medbringe dit selvskrevne testamente hos notaren og få det påtegnet. Det vil være lige så gyldigt, som hvis du får en jurist til at udarbejde testamentet. MEN PAS PÅ…

Krav til testamente

Det eneste krav, når du selv skriver testamente er, at du opfylder betingelserne for at oprette et testamente. Betingelserne for at oprette et testamente er, at du skal være ved din fulde fornuft og forstå indholdet af testamentet. Derudover skal du være myndig for at oprette et testamente, og du skal have gyldig legitimation.

Hvordan gør man?

Hvis du selv skriver testamente, skal du blot medbringe testamentet til notaren i to eksemplarer – en original og en genpart – sammen med en forside til testamentet. Forsiden kan du finde på domstol.dk. Det er meget vigtigt, at du ikke underskriver dokumenterne, før du sidder overfor notaren, idet notaren skal overvære underskriften.

Pas på!

Selvom du mener, du selv kan skrive et testamente, så skal du passe på med at gøre det. Der er nemlig risiko for, at indholdet ikke er klart eller juridisk korrekt. Og at testamentet derfor ikke vil kunne efterleves ved din død.

Når du selv skriver testamente, kan det nemlig godt være gyldigt oprettet og notarialpåtegnet, men ikke være juridisk gyldig. Hvis testamentet ikke er formuleret korrekt, kan det være genstand for misfortolkning eller måske kan det slet ikke føres ud i livet.  Arveloven kan f.eks. sætte begrænsninger for det indholdsmæssige i testamentet. Det er derfor vigtigt, at du har en vis indsigt i arvelovens regler, hvis du påtænker selv at skrive testamente.

Vores anbefaling

Hos Fairjura anbefaler vi altid, at du får hjælp til at udarbejde dit testamente af en person med erfaring indenfor arveretten.  Derved undgår du, at der senere kan opstå unødvendige tvister og stridigheder grundet misfortolkninger, eller at testamentet senere skulle vise sig at være ugyldigt.

Tag vores gratis arvetest.

Læs mere om oprettelse af testamente.