Det korte svar er JA, du kan godt selv skrive dit testamente. Og du kan også medbringe dit selvskrevne testamente hos notaren og få det påtegnet – det vil være lige så gyldigt, som hvis du får en jurist til at udarbejde testamentet.

Det eneste krav er, at du opfylder betingelserne for at oprette et testamente. Betingelserne for at oprette et testamente er, at du skal være ved din fulde fornuft og forstå indholdet af testamentet. Derudover skal du være myndig for at oprette er testamente og du skal have gyldig legitimation.

Hvis du selv har skrevet dit testamente, skal du blot medbringe det til notaren i to eksemplarer – en original og en genpart – sammen med en forside til testamentet. Det er meget vigtigt, at du ikke underskriver dokumenterne, før du sidder overfor notaren.

Selvom du selv kan skrive dit testamente, så skal du passe på med at gøre det. Der er nemlig risiko for, at indholdet ikke er klart eller juridisk korrekt, og at det derfor ikke vil kunne efterleves ved din død.

Testamentet kan således godt være gyldigt oprettet og notarialpåtegnet, mens dets indhold ikke er formuleret korrekt og derfor kan være genstand for misfortolkning eller måske slet ikke kan føres ud i livet, fordi arveloven f.eks. sætter begrænsninger for det indholdsmæssige i testamentet.

Hos Fairjura anbefaler vi altid, at du får hjælp til at udarbejde dit testamente af en person med erfaring indenfor arveret og oprettelser af testamenter. Derved undgår du, at der senere kan opstå unødvendige tvister og stridigheder grundet misfortolkninger, eller at testamentet senere skulle vise sig at være ugyldigt.

Tag vores gratis arvetest her.

Læs mere om oprettelse af testamente her.