Vi er gift og har et fællesbarn – er det nødvendigt med et testamente for at den længstlevende kan sidde i uskiftet bo?

Nej, når I er gift og kun har fællesbørn, har den længstlevende af jer altid ret til at sidde i uskiftet bo. Hvis I også har særbørn, dvs. hvis en af jer har børn fra tidligere forhold, kræver det at særbørnene giver samtykke til at længstlevede kan sidde i uskiftet bo. At sidde i uskiftet bo betyder, at længstlevende frit kan disponere over det samlede bo, uden at der i første omgang udbetales arv til førstafdødes børn. Der er dog den begrænsning, at længstlevende ikke må misbruge sin rådighed over boet.

Selvom længstlevende altid kan sidde i uskiftet bo, når I kun har fællesbørn, anbefaler vi hos Fairjura, at man skifter boet, hvis der er mulighed herfor. Derfor er det også vigtigt, at I sikrer hinanden bedst muligt ved at oprette et testamente, som jo får betydning, hvis boet skal skiftes.