Testamente, ægtepagt, fremtidsfuldmagt – hvad er forskellen?

Hvad er forskellen på et testamente, en ægtepagt og en fremtidsfuldmagt? Hvornår skal man lave det ene frem for det andet? Eller skal man lave alle tre?

Testamente

Et testamente er et dokument, hvor du bestemmer, hvordan arven efter dig skal fordeles. Det vil sige, at et testamente alene handler om, hvad der skal ske, når du dør.

Ønsker du ikke at arven skal fordeles efter arvelovens regler, skal du oprette et testamente.

Der er krav om, at et testamente skal oprettes skriftligt, og hos Fairjura anbefaler vi desuden altid, at du opretter et notartestamente, da du her er sikker på, at testamentet kommer frem, når du dør.

Et testamente kan du både oprette alene eller sammen med f.eks. din ægtefælle eller samlever.

Et testamente kan alene bestemme, hvad der skal ske med din formue i tilfælde af din død. Du kan altså ikke i et testamente bestemme en eventuel fordeling af formuen i tilfælde af f.eks. skilsmisse.

Hvis du er i tvivl, om du har brug for et testamente, så tag vores arvetest, og få et overblik.

Se mere om testamenter her


Ægtepagt

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem dig og din ægtefælle, som er juridisk bindende.

Aftalen (ægtepagten) bestemmer, at der ikke (fuldt ud) skal være delingsformue i jeres ægteskab, som I automatisk får, når I gifter jer. Delingsformue betyder kort sagt, at I skal dele formuen ligeligt i tilfælde af separation, skilsmisse og død. Hvis I ønsker at oprette særeje i jeres ægteskab, skal dette gøres ved at oprette en ægtepagt.

I skal også oprette en ægtepagt, hvis I ønsker at dele jeres pensioner i tilfælde af skilsmisse.

Hvis I er gift, er udgangspunktet, at sædvanlige og rimelige pensioner ikke skal deles ved skilsmisse. Ønsker I ikke, at dette skal være gældende, skal I oprette en ægtepagt, hvor I bestemmer, at der skal ske en ligedeling af jeres pensioner, hvis I bliver skilt.

Se mere om ægtepagter her


Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som du selv opretter, og hvor du giver en bestemt person lov til at handle på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger på grund af dit helbred.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt behøver du ikke Familieretshusets godkendelse til f.eks. at sælge fast ejendom, købe gaver, få indsigt i lægejournaler mv. Med andre ord så sikrer du, at der kan handles på dine vegne, hvis det måtte blive nødvendigt, og du sikrer også, at det er en person, som du selv har valgt og dermed har tillid til, der skal træffe beslutningerne for dig.

En fremtidsfuldmagt er et selvvalgt alternativ til at komme under ærgemål.

Se mere om fremtidsfuldmagter her

Kontakt os vedrørende fremtidsfuldmagt, testamente eller ægtepagt