Ægtefæller - Er I sikret bedst muligt?

Testamente til ægtefæller

Har I styr på, om I er sikret godt nok, eller om I har brug for et testamente til ægtefæller? Når I er gift, arver I automatisk hinanden efter arvelovens regler, men I kan sikre hinanden endnu bedre ved at oprette et testamente til ægtefæller.

Nedenfor kan I læse mere om, hvilke regler der er gældende for jer. I kan også se, hvordan I kan sikre hinanden bedst muligt ved også at oprette et testamente. Eller hvordan I undgår at arve hinanden, hvis dette er jeres ønske. Der findes flere forskellige løsninger alt efter, hvad jeres ønsker er.

Arvelovens regler for ægtefæller

Når I er gift, vil den længstlevende af jer arve alt efter førstafdøde, hvis I ikke har børn.

Har I børn, vil den længstlevende af jer arve 50 % af førstafdødes bo, og de resterende 50 % vil blive delt ligeligt mellem førstafdødes børn. Det er reglerne i arveloven, og det er derfor det udgangspunkt, I som ægtefæller har. I kan læse arveloven her.

Ønsker I at fravige dette udgangspunkt, skal I oprette et testamente, hvad enten I ønsker at sikre jer bedre eller dårligere end arvelovens udgangspunkt.

Uskiftet bo

Når I er gift, er der mulighed for at den længstlevende af jer kan sidde i uskiftet bo og dermed undgå at skulle udbetale arv til børnene. Læs mere om uskiftet bo.

Selvom I har mulighed for at sidde i uskiftet bo, anbefaler vi hos Fairjura altid, at I også opretter et testamente til ægtefæller, hvis I gerne vil sikre hinanden bedst muligt.

Der kan nemlig være situationer, hvor det ikke kan anbefales, eller hvor det ikke er muligt at sidde i uskiftet bo. I sådanne situationer er det en sikring, hvis I har oprettet et testamente, der sikrer den længstlevende af jer bedst muligt.

BRUG FOR HJÆLP?

Ring eller skriv til jurist Line Agerskov – hun sidder klar til at hjælpe.

Telefon: 26 71 75 53

Mail: line@fairjura.dk

Testamentemuligheder

Testamente med mest muligt til længstlevende

Hvis I opretter et testamente, hvor I sikrer den længstlevende af jer bedst muligt, vil længstlevende kunne arve 87,5 % (7/8) af førstafdødes bo. De resterende 12,5 % (1/8) vil være tvangsarv til børnene.

Har I delingsformue i ægteskabet, betyder det, at den længstlevende af jer samlet vil udtage 93,75 % (15/16) af jeres samlede bo og dermed kun skal udbetale 6,25 % (1/16) i tvangsarv til førstafdødes børn.

Læs mere om testamente til ægtefæller med fællesbørn og testamente til ægtefæller med særbørn.

Bedste løsning – testamente og ægtepagt

Opretter I både et testamente, hvor I sikrer længstlevende bedst muligt, og en ægtepagt med ægtefællebegunstigende kombinationssæreje og samtidig sørger for, at I ejer alt ligeligt, så vil længstlevende samlet kunne udtage 96,875 % (31/32) af jeres samlede bo. Her vil der altså kun skulle udbetales 3,125 % (1/32) i tvangsarv til børnene.

Læs mere om denne løsning her.

50+løsningen – ægtepagt og arveafkald

Hvis I er blevet gift sent i livet, kan I måske have et ønske om ikke at arve hinanden. Dette fordi I ikke har et behov for at sikre hinanden økonomisk i tilfælde af den enes død.

I kan i stedet have et ønske om, at det er jeres respektive børn, der arver, og at børnene kun arver det, som I ejer. Dette ønske kan sagtens lade sig gøre. Det kræver, at I både opretter en ægtepagt med fuldstændigt særeje og et testamente, hvor I giver arveafkald efter hinanden.

Denne løsning kaldes populært for 50+løsningen. Læs mere om 50+løsningen her.