Ugifte samlevende - Hvordan sikrer I hinanden?

Sørg for at få sikret hinanden, inden det er for sent

Som ugifte samlevende er det bydende nødvendigt, at I får oprettet et testamente, hvis I gerne vil sikre hinanden. Gør I ikke det, kan den længstlevende af jer risikere at skulle gå fra hus og hjem i en i forvejen tragisk situation. Så, se nu at få det gjort – det er faktisk ikke så svært.

Arver I hinanden?

Er I ugifte samlevende, arver I IKKE hinanden, medmindre I har oprettet et testamente. Det gælder også, selvom I har boet sammen i mere end to år og/eller har børn sammen.

Hvis I gerne vil sikre hinanden, er det derfor bydende nødvendigt, at I opretter et testamente.

Almindeligt samlevertestamente

Hvis I ikke opfylder betingelserne for at oprette et udvidet samlevertestamente, kan I i stedet oprette et almindeligt samlevertestamente.

Udvidet samlevertestamente

Hvis I gerne vil sikre hinanden bedst muligt, kan I oprette et udvidet samlevertestamente og dermed opnå arveret efter hinanden på næsten samme måde som, hvis I var gift (dog kan længstlevende ikke sidde uskiftet bo og længstlevende fritages ikke for at betale boafgift).

Husk pension og forsikringer!

Det er meget vigtigt, at I også får sørget for, at I er hinandens begunstigede til eventuelle livsforsikrings- og pensionssummer, der kommer til udbetaling ved død. 

BRUG FOR HJÆLP?

Ring eller skriv til jurist Line Agerskov – hun sidder klar til at hjælpe.

Telefon: 26 71 75 53

Mail: line@fairjura.dk

Eller brug kontaktformularen nederst på siden.

Fairjura er specialister i udarbejdelse af testamente til ugifte samlevende

Hos Fairjura har vi specialiseret os i at udarbejde testamenter til ugifte samlevende, hvadenten der er tale om et udvidet samlevertestamente eller et almindeligt testamente. Ved at oprette et testamente hos os sikrer I, at I er sikret på lige præcis den måde, som I ønsker.  

Vi har en fast lav pris på oprettelse af testamenter, som omfatter hele processen, dvs. både rådgivning og udarbejdelse.

Arver I hinanden?

Er I ugifte samlevende arver I IKKE hinanden, medmindre I har oprettet et testamente. Det gælder også, selvom I har boet sammen i mere end to år og/eller har børn sammen. Konsekvensen af et manglende testamente kan i mange tilfælde være, at den længstlevende af jer må gå fra hus og hjem. Arven vil nemlig  – uden et testamente – tilfalde afdødes børn. Hvis afdøde ikke har børn, tilfalder arven afdødes forældre.

Det er derfor bydende nødvendigt, at I får oprettet et testamente, hvis I gerne vil sikre hinanden.

Som ugifte  samlevende er der følgende fordele ved at oprette et testamente:

 • Hvis I har fælles ejerbolig, som I hver ejer en andel af, kan I med et testamente sikre, at den længstlevende af jer arver afdødes andel af ejerboligen og dermed højst sandsynlig kan blive boende som hidtil.
 • I sikrer, at den længstlevende af jer kan bevare den hidtidige levestandard.
 • I sikrer, at jeres ønsker om hvem, der skal arve hvad, bliver fulgt.

Udvidet samlevertestamente

Vil I sikre hinanden bedst muligt, skal I oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Ved at oprette et udvidet samlevertestamente kan I opnå arveret efter hinanden på næsten samme måde, som hvis I var gift.

Opretter I et udvidet samlevertestamente, kan I bestemme, at den længstlevende af jer får samme status som en ægtefælle ved dødsfald. Dog kan den længstlevende af jer ikke sidde i uskiftet bo, og den længstlevende af jer bliver heller ikke fritaget for at betale boafgift.

Udgangspunktet er herefter, at den længstlevende af jer vil arve 50 % af afdødes formue, og de resterende 50 % vil tilfalde afdødes børn. Hvis I ønsker at sikre den længstlevende af jer bedst muligt, kan I bestemme, at den længstlevende af jer skal arve mest muligt. I dette tilfælde vil længstlevende kunne arve 7/8 af afdødes formue.

Betingelser

For at oprette et gyldigt samlevertestamente, er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Betingelserne er:

 • Der skal oprettes et fælles gensidigt testamente.
 • Ingen af jer må have oprettet et udvidet samlevertestamente til fordel for en anden samlever.
 • I skal ved førstafdødes død have fælles bopæl og vente, have eller have haft fælles barn, ELLER
 • I skal ved førstafdødes død have fælles bopæl og have levet i ægteskabslignende forhold de seneste 2 år.

Opretter I et udvidet samlevertestamente, kan den længstlevende af jer arve alt efter førstafdøde, hvis I ikke har børn. Har I børn, kan den længstlevende af jer arve 7/8 af førstafdødes formue.

Herudover opnår den længstlevende af jer også følgende fordele:

 • Ret til forlods at udtage genstande, der udelukkende tjener til længstlevendes personlige brug.
 • Ret til at supplere arven op, så længstlevende samlet har en formue på kr. 810.000 kr. (2021-niveau) inkl. pensions- og forsikringssummer efter afdøde.
 • Fortrinsret til at udtage bestemte ejendele.
 • Ret til arvehenstand.

Ønsker I som ugifte samlevende at sikre hinanden bedst muligt, skal I altså oprette et udvidet samlevertestamente.

Almindeligt samlevertestamente

Hvis I ikke opfylder betingelserne for et udvidet samlevertestamente, eller ønsker I ikke at sikre hinanden så godt, som et udvidet samlevertestamente sikrer jer, så kan I oprette et almindeligt samlevertestamente.

Med et almindeligt samlevertestamente til fordel for den længstlevende af jer vil hele arven efter afdøde tilfalde længstlevende, hvis I ikke har børn. Har I børn, kan længstlevende maksimalt arve 3/4, da den resterende 1/4 udgør tvangsarv til børnene.

Når vi hos Fairjura opretter testamenter for ugifte samlevende, som på tidspunktet for oprettelsen af testamentet endnu ikke opfylder betingelserne for et udvidet samlevertestamente, skriver vi altid i testamentet, at det fortsat skal være gyldigt, hvis den førstafdøde af jer dør, før betingelserne for et udvidet samlevertestamente er opfyldt. På denne måde sikrer vi, at den længstlevende af jer i den situation er sikret bedst muligt (dvs. 3/4 af arven efter afdøde). Testamentet bliver derfor til et almindeligt samlevertestamente. 

 

Husk pension og forsikringer!

Det er meget vigtigt, at I også får sørget for, at I er hinandens begunstigede til eventuelle livsforsikrings- og pensionssummer, som kommer til udbetaling ved død. Disse summer kan I nemlig ikke bestemme over i et testamente. I skal i stedet kontakte jeres forsikrings- og pensionsselskaber og sørge for, at I bliver begunstigede på hinandens policer. Der kan her være tale om rigtig mange penge, så det er vigtigt, at I sørger for at få det gjort.

Forsikringer og pensioner bliver som udgangspunkt udbetalt til “nærmeste pårørende”. 

Er jeres forsikring/pension oprettet efter 1. januar 2008, indgår en samlever som udgangspunkt i definitionen “nærmeste pårørende”, men for en sikkerheds skyld anbefaler vi altid, at I kontakter jeres forsikrings- og pensionsselskaber og hører, hvordan I er sikret i forhold til udbetalinger herfra.

Derudover kan I gå ind på borger.dk og registrere hinanden som samlevere, så I også sikrer hinanden eventuelle udbetalinger fra ATP.