Uskiftet bo

Uskiftet bo – skab sikkerhed for længstlevende

Hvis I er gift, er der mulighed for at den længstlevende af jer kan sidde i uskiftet bo. Dermed undgår længstlevende i første omgang at skulle udbetale arv til børnene. Dette følger af arvelovens regler.

Hos Fairjura anbefaler vi dog altid, at I også opretter et testamente, hvis I gerne vil sikre hinanden bedst muligt. Der kan nemlig være situationer, hvor det ikke kan anbefales, eller hvor det ikke er muligt at sidde i uskiftet bo. I sådanne situationer er det en sikring, hvis I har oprettet et testamente, der sikrer den længstlevende af jer bedst muligt.

 

Hvad?

At sidde i uskiftet bo betyder, at den længstlevende af jer overtager rådigheden over hele boet, uden at der skal udbetales arv til børnene. 

Kræver det samtykke?

Har I kun fællesbørn, har længstlevende altid ret til at sidde i uskiftet bo. Har I særbørn, skal afdødes særbørn give samtykke til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Hvem?

Det er kun muligt at sidde i uskiftet bo, hvis man er gift, og hvis man har delingsformue i ægteskabet. Det er derfor ikke en mulighed for ugifte samlevende. 

Er det en fordel?

Selv om det umiddelbart lyder som en god ide og en nem løsning at sidde i uskiftet bo, kan der i mange tilfælde også være en del ulemper forbundet hermed. 

BRUG FOR HJÆLP?

Ring eller skriv til jurist Line Agerskov – hun sidder klar til at hjælpe.

Telefon: 26 71 75 53

Mail: line@fairjura.dk

Eller brug kontaktformularen nederst på siden.

Hvad er uskiftet bo?

Når I er gift, har den længstlevende af jer mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at den længstlevende af jer overtager rådigheden over hele boet, uden at der skal udbetales arv til børnene. Det betyder ikke, at børnene bliver arveløse. Det betyder blot, at arven, de står til at modtage, bliver udskudt. Arven får børnene, når den længstlevende af jer dør eller beder om, at boet bliver skiftet.

Når boet ikke skal skiftes indebærer det, at den længstlevende af jer overtager førstafdødes forpligtelser (gæld). Af den grund anbefaler vi, at længstlevende grundigt undersøger omfanget af jeres gæld, inden der anmodes om uskiftet bo.

Den længstlevende af jer kan sidde i uskiftet bo, indtil pågældende selv dør, eller indtil pågældende eventuelt skal giftes igen. Længstlevende kan dog altid vælge, at boet skal skiftes på et hvilket som helst tidspunkt, mens pågældende er i live.

Hvis boet skal skiftes, mens længstlevende er i live, skal I være opmærksomme på, at skiftet sker på baggrund af boets værdi på skiftetidspunktet. Det er altså ikke boets værdi på tidspunktet for førstafdødes død, der er afgørende. Hvis boet er steget i værdi siden førstafdødes død, vil det derfor kunne blive “dyrere” at skifte boet senere hen.

Hvem kan sidde i uskiftet bo?

I har kun mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvis I er gift. Det er altså ikke en mulighed for ugifte samlevende.

Derudover er det kun muligt, hvis I har delingsformue i jeres ægteskab (tidligere kaldet fælleseje). Har I særeje i ægteskabet, skal særejeaktiverne altså skiftes med det samme. I kan dog godt sidde i delvist uskiftet bo, hvis særejet kun omfatter en del af jeres formue.

Der er derudover en række betingelser, der skal være opfyldt:

  1.  Har den førstafdøde af jer særbørn, skal disse give samtykke.
  2. I må ikke være under konkurs, da den længstlevende af jer skal være i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser.
  3. Den længstlevende af jer må ikke være umyndig.

Kræver det samtykke?

Har I kun fællesbørn, har den længstlevende af jer altid ret til at sidde i uskiftet bo. Har I derimod særbørn, skal førstafdødes særbørn give samtykke til det. Er særbørnene ikke myndige (dvs. under 18 år), kan de ikke give samtykke, og i den situation skal boet skiftes. Netop her kan det være vigtigt med et testamente, der sikrer den længstlevendes af jer.

Et samtykke gives normalt ved førstafdødes død, når den længstlevende af jer anmoder skifteretten om at få udleveret boet. I kan dog godt allerede nu bede jeres særbørn om at give et bindende forhåndssamtykke. Det kan I gøre i forbindelse med, at I opretter et testamente. Et testamente kan sikre hinanden bedst muligt, hvis boet alligevel skal skiftes (hvis der f.eks. ikke gives samtykke). Et sådant forhåndssamtykke er fuldt ud gyldigt ved førstafdødes død, og mange ægtefæller finder tryghed i, at særbørnene på forhånd har givet samtykke.

Er det en fordel at sidde i uskiftet bo?

Selv om det umiddelbart lyder som en god ide at sidde i uskiftet bo, kan der i mange tilfælde også være en del ulemper forbundet hermed.

Hvis boet skal skiftes, mens længstlevende er i live (f.eks. fordi længstlevende gerne vil giftes igen), så er det boets værdi på tidspunktet for skiftet og ikke tidspunktet for førstafdødes død, der bliver lagt til grund for skiftet. Det betyder, at hvis boets værdi er forøget siden førstafdødes død, så skal der udbetales et større beløb til børnene i arv ved skiftet. Det kan i nogle tilfælde betyde, at længstlevende ikke har råd til at skifte og dermed ikke har mulighed for at indgå nyt ægteskab.

Er der tale om, at længstlevende sidder i uskiftet bo med førstafdødes særbørn, vil der desuden kunne opstå konflikter i forbindelse hermed, f.eks. fordi særbørnene mener, at længstlevende ikke råder fornuftigt over boet.

Hos Fairjura anbefaler vi altid, at I også opretter et testamente, hvis I ønsker at sikre den længstlevende af jer bedst muligt. På denne måde er I nemlig sikret, hvis det viser sig, at det vil være det bedste at skifte boet.