Hvad er et testamente?

Hvad er et testamente?

Et testamente er et dokument, der bestemmer, hvordan arven skal fordeles, når du dør. Hvis du ikke har oprettet et testamente, vil din formue blive fordelt efter arvelovens regler. Hvis du ønsker at oprette et testamente, er det netop fordi, du ønsker en anden...

Hvad er et vidnetestamente

Generelt om vidnetestamente Et vidnetestamente er et testamente, som underskrives af to uvildige vidner i stedet for at du går til notaren med det. Du opretter et vidnetestamente ved at du underskriver testamentet foran to vidner, som er til stede på samme tid. De to...