Vilkår og betingelser

Nedenfor finder du de vilkår og betingelser, der er gældende for Fairjuras rådgivning.

Fairjura drives på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006). Rådgivningen udføres efter reglerne for god skik for juridisk rådgivning og alle henvendelser er underlagt fuld tavshedspligt.

Al rådgivning og udarbejdelse af testamenter foretages af erfarne medarbejdere, der er uddannet jurist (cand.jur.).

Når I har besluttet jer for at benytte Fairjura, vil I modtage en ordrebekræftelse, hvoraf den bestilte ydelse samt den samlede pris fremgår. Når dokumentet er udarbejdet og godkendt, vil I modtage en faktura for det udførte arbejde, som skal betales i overensstemmelse med de nedenfor oplyste betalingsbetingelser.

Fairjura lever selvfølgelig op til reglerne i den nye databeskyttelseslov. Al korrespondance indeholdende personlige oplysninger sendes via vores sikre mailsystem. Vores persondatapolitik kan findes på hjemmesiden.

Betalingsbetingelser

Faktura for det udførte arbejde sendes til kunden pr. mail. Betaling skal ske ved bankoverførsel eller via MobilePay. Vores betalingsoplysninger er:

Bank: Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5366, konto nr. 246035.

MobilePay nr.: 323388.

HUSK at anføre fakturanummer samt navn ved betalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 10 dage efter fakturaens afsendelse, hvorefter fakturaen er forfalden til betaling. Sker betaling ikke inden for ovennævnte frist, vil der påløbe rykkergebyr samt renter efter gældende lovgivning.