Ægtefæller med børn

Ægtefæller med fællesbørn
Er I gift og har I kun fællesbørn, vil den længstlevende af jer altid have ret til at sidde i uskiftet bo. Det er dog altid tilrådeligt også at oprette et testamente, såfremt I ønsker at sikre den længstlevende af jer bedst muligt. I de fleste tilfælde vil man i denne situation oprette et testamente, hvor man bestemmer, at den længstlevende af jer skal arve mest muligt, såfremt boet efter førstafdøde skal skiftes. På denne måde kan I sikre, at længstlevende kan udtage 15/16 af jeres samlede bo (forudsat at I ikke har oprettet særeje) og dermed kun skal udbetale 1/16 i tvangsarv til børnene.

Ægtefæller med fællesbørn og/eller særbørn

Er I gift og har I særbørn kan den længstlevende af jer kun sidde i uskiftet bo med førstafdødes særbørn, hvis disse giver samtykke hertil. Gives der ikke et sådant samtykke, er den længstlevende af jer tvunget til at skifte boet med særbørnene. Ønsker I at sikre den længstlevende af jer bedst muligt, er det derfor nødvendigt med oprettelse af et testamente. I de fleste tilfælde vil man i denne situation oprette et testamente, hvor man henstiller særbørnene til at give samtykke til uskiftet bo. Endvidere bestemmer man, at såfremt særbørnene ikke giver samtykke til uskiftet bo eller såfremt længstlevende ønsker at skifte boet, så skal længstlevende skal arve mest muligt, således at børnene i første omgang kun vil arve deres tvangsarv, hvilket samlet vil udgøre 1/16 af jeres samlede bo (forudsat at I ikke har oprettet særeje). Herudover vil man også bestemme, hvordan boet skal deles ved længstlevendes død, hvilket f.eks. kan være, at boet skal deles ligeligt mellem alle børnene, således at disse i sidste ende har arvet lige meget eller at boet deles i to dele, hvor den ene del tilfalder førstafdødes børn og den anden del tilfalder længstlevendes børn. Med den sidste løsning vil eventuelle fællesbørn tage arv efter begge forældre, hvorimod særbørnene kun vil tage arv efter deres respektive forældre.  

Har I spørgsmål vedr. uskiftet bo, særbørn eller bare et generelt spørgsmål vedr. testamente, kan I kontakte os via følgende formular eller ringe til os. I finder vores telefonnummer under vores kontaktoplysninger.