Har I mindreårige børn vil det i mange tilfælde være en god ide at oprette et børnetestamente (også kaldet en forældremyndighedstilkendegivelse). Et børnetestamente er et dokument, som indeholder bestemmelse om, hvem I som forældre gerne ser skal overtage forældremyndigheden over jeres børn, såfremt I skulle gå hen og dø, inden jeres børn fylder 18 år.

I tilfælde af at I begge dør, inden jeres børn fylder 18 år, vil Familieretshuset træffe afgørelse om, hvem der skal overtage forældremyndigheden over jeres børn. Afgørelsen bliver truffet ud fra, hvad der vil være bedst for børnene. Har I lavet et børnetestamente, vil Statsforvaltningen i langt de fleste tilfælde følge ønskerne heri. Kun hvis det strider imod hensynet til, hvad der er bedst for børnene, vil børnetestamentet kunne blive tilsidesat.

Der eksisterer ikke nogen formkrav for oprettelsen af et børnetestamente. Dette betyder, at I kan nedskrive jeres ønsker med en begrundelse herfor på et ganske almindeligt stykke papir, som I daterer og underskriver og gemmer et sted, hvor det vil blive fundet i tilfælde af jeres død. I kan også vælge at skrive jeres ønsker ind i et egentligt testamente, som I opretter for en notar. Dette giver en langt større sikkerhed, da Familieretshuset altid vil forhøre sig hos skifteretten, om der er oprettet et børnetestamente i tilfælde af forældrenes død. Samtidig vil I også kunne ”slå to fluer med et smæk” og sikre jer arveret efter hinanden, hvis I ikke er gift eller sikre hinanden bedst muligt, hvis I er gift.

Fortryder I senere hen jeres tilkendegivelse, kan I altid tilbagekalde denne. Har I selv dokumentet liggende, kan I bare rive det i stykker og smide det ud. Er der oprettet et egentligt testamente, skal I tilbagekalde dette hos notaren. Dette kan enten gøres i forbindelse med oprettelsen af et nyt testamente eller som en selvstændig tilbagekaldelse af testamentet.

Hvis du som barnets mor har forældremyndigheden alene, vil barnets far have fortrinsret til at overtage forældremyndigheden – og selvom om du ikke ønsker det. Er der imidlertid specielle forhold hos faren, der gør sig gældende (f.eks. tiltagende alkoholisme, vold mv.), vil hensynet til hvad der er bedst for barnet kunne ophæve fortrinsretten. I sådanne tilfælde er det derfor en god ide, at du som barnets mor skriver et børnetestamente, hvor du begrunder dit ønske om at en anden person skal overtage forældremyndigheden, herunder oplyser hvilke forhold, der gør sig gældende.

Har du spørgsmål vedr. børnetestamente, eller ønsker du at bestille et børnetestamente, kan du kontakte os via nedenstående formular, eller ringe til os. Du finder vores telefonnummer på vores kontakt side.