Har I allerede et testamente, men er I i tvivl om det lever op til de gældende regler eller om det sikrer jer bedst muligt, tilbyder vi at gennemgå testamentet uden beregning.

Arveloven blev ændret tilbage i 2008 og en del af disse ændringer blev lavet med henblik på at tilpasse arveloven til nutidens familiemønstre. Har I oprettet et testamente før ikrafttrædelsen af den nye arvelov, er der sandsynlighed for at jeres testamente ikke sikrer jer bedst muligt og vi anbefaler i dette tilfælde, at I får det gennemgået med henblik på at sikre, at I er sikret bedst muligt.

De væsentligste ændringer i arveloven er følgende:

  • Reglerne om tvangsarv blev ændret, således at tvangsarven blev nedsat til en fjerdedel i stedet for halvdelen. Endvidere blev det muligt at begrænse livsarvingernes tvangsarv til maksimalt at udgøre 1 mio. kr. samt at bestemme, at tvangsarven skal udbetales kontant.
  • Reglerne om ægtefællens arveret blev ændret, således at en ægtefælle nu arver halvdelen af førstafdødes bo (det var tidligere en tredjedel) og samtidig blev ægtefællens mindstearveret hævet fra 200.000 kr. til 600.000 kr.
  • Den nye arvelov gør det muligt for ugifte samlevende at oprette et testamente, som sikrer, at de kan arve hinanden (helt eller delvist), som var de gift. Dette kaldes et udvidet samlevertestamente.

Er I i tvivl om den nye arvelov får konsekvenser for indholdet i jeres testamente, vil vi anbefale, at I benytter jer af vores gratis testamentetjek.

Få et gratis testamentetjek på en af følgende måder:

  • Send en vedhæftet fil med jeres eksisterende testamente samt oplysning om nuværende familiestatus pr. mail til kontakt@fairtestamente.dk, eller
  • Send en kopi af jeres eksisterende testamente samt oplysning om nuværende familiestatus til fairtestamente, c/o NyboHansen ApS, Myggenæsgade 3, 4.4, 2300 København S (husk at vedlægge kontaktoplysninger, således at vi kan kontakte jer efterfølgende).

Når vi har modtaget jeres anmodning, gennemgår vi det eksisterende testamente og vender tilbage med vores anbefalinger til eventuelle ændringer til testamentet.

NB: Vi kan desværre ikke påtage os at gennemgå jeres eget udkast til testamente, som endnu ikke er blevet oprettet hos notaren. Det gratis testamentetjek er således udelukkende gældende for allerede oprettede testamenter.

Har du spørgsmål vedr. vores gratis testamentetjek eller ønsker du at bestille et testamentetjek, kan du kontakte os via følgende formular eller ringe til os. Du finder vores telefonnummer under vores kontaktoplysninger.