Ugifte samlevende arver IKKE hinanden, medmindre der er oprettet testamente. Dette gælder også, selvom man har boet sammen i mere end to år og/eller har børn sammen. Konsekvensen vil i mange tilfælde være, at længstlevende må gå fra hus og hjem, da arven uden et testamente til fordel for længstlevende vil tilfalde eventuelle børn eller afdødes forældre, hvis man ikke har børn.

Det er derfor bydende nødvendigt, at oprettet testamente, såfremt man vil sikre hinanden. Der er følgende fordele ved at oprette et testamente i forhold til papirløse forhold:

 • Hvis man har fælles ejerbolig, som man hver ejer halvdelen af, kan man ved oprettelse af testamente sikre, at den længstlevende arver afdødes halvdel af ejerboligen og dermed kan blive boende som hidtil.
 • Man sikrer, at den efterladte kan bevare den hidtidige levestandard.
 • Man sikrer, at ens ønsker om hvem der skal arve hvad, bliver fulgt.
Almindeligt samlevertestamente

Hvis der oprettes et almindeligt samlevertestamente, vil hele arven efter førstafdøde kunne tilfalde længstlevende, hvis man ikke har børn. Har man børn, kan længstlevende maksimalt arve ¾ ved oprettelse af et almindeligt samlevertestamente (den resterende 1/4 vil være tvangsarv til børnene).

Udvidet samlevertestamente

Et udvidet samlevertestamente anvendes af ugifte samlevende, som ved at oprette et sådant testamente kan opnå arveret efter hinanden på næsten samme måde som ægtepar.

Oprettes der et udvidet samlevertestamente, kan det bestemmes, at den anden samlever får samme status som en ægtefælle ved dødsfald (dog med visse undtagelser). Udgangspunktet vil herefter være, at den længstlevende vil arve halvdelen af førstafdødes formue og den anden halvdel vil tilfalde førstafdødes børn. Såfremt man ønsker at sikre den længstlevende bedst muligt, kan man bestemme, at længstlevende skal arve mest muligt. I dette tilfælde vil længstlevende kunne arve op til 7/8 af førstafdødes formue.

Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan oprettes et gyldigt udvidet samlevertestamente:

 • Der skal oprettes et fælles gensidigt testamente
 • Parterne må ikke have oprettet et udvidet samlevertestamente til fordel for en anden samlever
 • Parterne skal ved førstafdødes død have fælles bopæl og vente, have eller have haft fælles barn, ELLER
 • Parterne skal ved førstafdødes død have fælles bopæl og have levet i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år

Oprettes der et udvidet samlevertestamente kan længstlevende arve alt, såfremt parterne ingen børn har. Har parterne børn, kan længstlevende arve op til 7/8 af førstafdødes formue. Herudover opnås følgende fordele for længstlevende:

 • Ret til forlods at udtage genstande, der udelukkende tjener til pågældendes personlige brug
 • Ret til at supplere arven op, således at længstlevende samlet har en nettoformue på kr. 600.000 inkl. forsikringssummer efter afdøde
 • Fortrinsret til at udtage bestemte ejendele
 • Ret til arvehenstand

Har I spørgsmål vedr. et samlevertestamente eller ønsker I at bestille et samlevertestamente, kan I kontakte os via følgende formular eller ringe til os. I finder vores telefonnummer på vores kontaktside.