Der findes overordnet tre slags testamenter – notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente.

Et notartestamente er den mest sikre måde at oprette et testamente på. Et notartestamente bliver registreret i Centralregistret for Testamenter, og du er dermed sikker på, at testamentet kommer frem, når du dør. Også selvom du har mistet din egen kopi af testamentet.

Når du har udarbejdet dit testamente, skal du til notaren og få det påtegnet. Notaren sidder i den byret, du hører til, og notaren skal påse, at det er dig, der opretter testamentet, og at du rent fornuftsmæssigt er i stand til at oprette et testamente. Du skal derfor møde personligt op hos notaren, vise billedID og underskrive testamentet foran notaren. Notaren beholder herefter en kopi af testamentet og indberetter det til Centralregistret for Testamenter.

Vi anbefaler til enhver tid, at du opretter et notartestamente, da det giver langt den største sikkerhed. Dette er fordi:

  • Et notartestamente underskriver du altid foran en notar i skifteretten. Du underskriver det i to eksemplarer, hvoraf det ene opbevares i skifteretten og du beholder det andet. Samtidig sørger notaren for at testamentet bliver registreret i Centralregistreret for Testamenter, hvilket sikrer, at testamentet kommer frem efter din død.
  • Hvis det originale testamente bortkommer, vil skifteretten stadig have en kopi af testamentet, hvilket sikrer, at testamentets bestemmelser bliver opfyldt.
  • Ved oprettelse af et notartestamente attesterer notaren med sin påtegning, at han skønner, at du er i stand til at oprette et testamente. Det betyder, at det i praksis bliver meget svært for utilfredse forbigåede arvinger at få tilsidesat ønsker i et testamente.

Langt de fleste får juridisk bistand til at oprette et notartestamente, da man derved sikrer at indholdet er juridisk korrekt, men der er intet krav herom. Hos Fairjura anbefaler vi dog altid, at et testamente udarbejdes af fagfolk for netop at undgå, at testamentet ikke er udformet juridisk korrekt, hvilket kan få vidtrækkende konsekvenser.