Hvorfor oprette et notartestamente?

Der findes overordnet to slags testamenter – notartestamente og vidnetestamente.

Vi anbefaler til enhver tid, at man opretter et notartestamente, da det giver langt den største sikkerhed. Dette fordi:

  • Et notartestamente underskrives altid foran en notar i skifteretten. Det underskrives altid i to eksemplarer, hvoraf det ene opbevares i skifteretten og opretteren beholder det andet. Samtidig sørger notaren for at testamentet bliver registreret i Centralregistreret for Testamenter, hvilket sikrer, at testamentet kommer frem efter dødsfald.
  • Hvis det originale testamente bortkommer, vil skifteretten stadig have en kopi af testamentet, hvilket sikrer at testamentets bestemmelser bliver opfyldt.
  • Ved oprettelse af et notartestamente attesterer notaren med sin påtegning, at han skønner, at du er i stand til at oprette et testamente. Dette betyder, at det i praksis bliver meget svært for utilfredse forbigåede arvinger at få tilsidesat ønsker i et testamente.

Langt de fleste får juridisk bistand til oprettelse af notartestamenter, da man derved sikrer at indholdet er juridisk korrekt, men der er intet krav herom. Vi anbefaler dog altid, at et testamente udarbejdes af fagfolk for netop at undgå, at testamentet ikke er udformet juridisk korrekt, hvilket kan få vidtrækkende konsekvenser.