Der findes overordnet tre slags testamenter – notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente

Notartestamente

Et notartestamente er den mest sikre måde at oprette et testamente på. Et notartestamente bliver nemlig registreret i Centralregistret for Testamenter, og du er dermed sikker på, at testamentet kommer frem, når du dør. Også selvom du har mistet din egen kopi af testamentet.

Når du har udarbejdet dit testamente, skal du til notaren og få det påtegnet. Notaren sidder i den byret, du hører til. Notaren skal påse, at det er dig, der opretter testamentet, og at du rent fornuftsmæssigt er i stand til at oprette et testamente. Du skal derfor møde personligt op hos notaren, vise billedID og underskrive testamentet foran notaren. Notaren beholder herefter en kopi af testamentet og indberetter det til Centralregistret for Testamenter.

Vi anbefaler til enhver tid, at du opretter et notartestamente, da det giver langt den største sikkerhed. Dette er fordi:

  • Et notartestamente underskriver du altid foran en notar i skifteretten. Du underskriver det i to eksemplarer, hvor det ene opbevares i skifteretten, og du beholder det andet.
  • Notaren sørger for at testamentet bliver registreret i Centralregistreret for Testamenter. Du er derfor sikker på, at testamentet kommer frem efter din død.
  • Hvis det originale testamente bortkommer, vil skifteretten stadig have en kopi af testamentet, hvilket sikrer, at testamentets bestemmelser bliver opfyldt.
  • Ved oprettelse af et notartestamente attesterer notaren med sin påtegning, at han skønner, at du er i stand til at oprette et testamente. Det betyder, at det i praksis bliver meget svært for utilfredse forbigåede arvinger at få tilsidesat dine ønsker i testamentet.
Hvad er en notar?

En notar er en embedsmand, der arbejder ved de forskellige byretter i Danmark. Notaren har flere forskellige funktioner, men den vigtigste er at bekræfte underskrifter af testamenter og andre dokumenter.

En notar er ikke advokat og nødvendigvis heller ikke uddannet jurist. Notaren kontrollerer ikke lovligheden af dit testamente eller indholdet i øvrigt. Notarens opgave er udelukkende at bekræfte, at den der underskriver testamentet, er den, som vedkommende udgiver sig for at være, og at pågældende fornuftsmæssigt er i stand til at oprette et testament.

Vidnetestamente

Et vidnetestamente er et testamente, som alene underskrives af dig (opretteren) og to uvildige vidner. Testamentet bliver ikke registreret officielt nogen steder, og der findes altså kun det ene eksemplar, som du har.

For at et vidnetestamente vil være gyldigt, stilles der følgende krav til de vidner, der skal underskrive:

  • Der skal være to vidner til et vidnetestamente.
  • Vidnerne må ikke være begunstiget i testamentet eller have nogen interesse i testamentet.
  • Vidnerne skal underskrive samtidigt – også samtidig med dig.
  • Vidnerne skal forstå, at der er tale om oprettelse af et vidnetestamente.
  • Vidnerne skal være myndige og habile, dvs ikke være underlagt værgemål.

Et vidnetestamente giver ikke samme sikkerhed som et notartestamente, men det anses for at være den næstbedste løsning til et notartestamente.

Nødtestamente

Et nødtestamente kan oprettes i en nødsituation, hvis du er forhindret i at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente. Der er ikke nogle formkrav til oprettelsen af et nødtestamente. Du kan f.eks. selv skrive dine ønsker ned på et stykke papir, som du daterer og underskriver, du kan give det mundtligt til et vidne eller på en helt tredje måde, f.eks. pr. e-mail, SMS video eller lignende. Det eneste krav er, at det med sikkerhed kan slås fast, at testamentet er oprettet af dig.

Et nødtestamente bortfalder automatisk tre måneder efter oprettelsen, hvis der ikke har været nogen hindring for, at du i mellemtiden har oprettet et notartestamente eller et vidnetestamente.

Fairjuras anbefaling

Hos Fairjura anbefaler vi altid, at du opretter et notartestamente, da det er den mest sikre form for testamente, du kan oprette.

Vi hjælper dig med at oprette lige præcis det testamente, som passer til dine forhold og ønsker. Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælp dig – du får altid gratis og uforpligtende rådgivning.